Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement  wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd. Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden. Als u een klein evenement zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht wilt organiseren dan heeft u vaak geen vergunning nodig.  Een klein evenement is vergunningsvrij als aan de algemene regels wordt voldaan.  U kunt deze regels vinden onder het kopje ‘Voorwaarden’. Als het evenement niet voldoet aan één of meerdere regels dan is het evenement niet vergunningsvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. Heeft u al een “meerjarenvergunning” voor het organiseren van  een jaarlijks terugkerend evenement? Dan meldt u dit  evenement via de knop ’Online regelen’ (Meldingsformulier meerjarenvergunning), zie rechts. Jaarlijks in de maand maart kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim en Voorhout, zie de voorwaarden. Een aanvraag voor een speelvergunning voor een circus moet ingediend worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zie de voorwaarden. LET OP: het gebruik van ballonnen en lachgas is in de gemeente Teylingen verboden. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. Voor de beoordeling van de aanvraag van een evenementenvergunning hebben wij een goede gedetailleerde tekening/plattegrond nodig. Onder het kopje ‘werkwijze’, vindt u hiervoor een link naar een handleiding voor het maken van deze tekening/plattegrond. Flora en fauna Wanneer er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van een evenement is of als het evenement schade kan toebrengen aan beschermde dier- en plantensoorten dan is noodzakelijk dat u een Quickscan en/of een stikstofberekening laat uit te voeren om te kijken of er een natuurvergunning nodig is. Er zijn veel Natura2000 gebieden Natura2000 gebieden dus de kans is best groot dat u hier mee te maken krijgt. Onder het kopje ‘Voorwaarden’ vindt u meer informatie.

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 • Speelautomatenvergunning

  Als u een speelautomaat wilt plaatsen in uw horecagelegenheid dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd)  dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pensioen, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. Horeca met alcohol verstrekking Als u een onderneming gaat exploiteren waar u ook alcohol gaat schenken dan vraagt u een alcoholvergunning aan. Mogelijk dat vrijstelling van een exploitatievergunning dan aan de orde is. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt dan automatisch aangemaakt.   Terras Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Teylingen is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Horecaondernemers zonder alcoholvergunning die een terras willen, moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan voor het gebruik van de openbare grond precariobelasting betalen. Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket.

 • Alcoholvergunning en ontheffing

  Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert, dan heeft u hiervoor een alcoholvergunning nodig. Ook voor het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken in buurthuizen of (sport) kantine is een alcoholvergunning nodig. Als u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank wilt schenken heeft u een ontheffing nodig op grond van de Alcoholwet. Het is niet toegestaan om flessen alcohol te verkopen. Wanneer u een alcoholvergunning heeft, maar er wijzigingen zijn aan bijvoorbeeld de inrichting of de leidinggevende dan moet u dit doorgeven. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. 

 • Standplaatsvergunning

  Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Teylingen voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn voor: Sassenheim maximaal 3 op de Hoofdstraat op de woensdag (voor vaste standplaatsen). Maximaal 5 op de Hoofdstraat op de vrijdag- en zaterdag (voor vaste standplaatsen) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op of nabij de Hoofdstraat.   Voorhout 1 in de Beatrixstraat, naast de Zeeman (voor vaste standplaatsen op donderdag, vrijdag en zaterdag)  1 op Kerkzicht, naast de AH (voor vaste standplaatsen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) 2 op het Raadhuisplein (voor vaste standplaatsen op woensdag, donderdag en zaterdag) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, in de Herenstraat of op het Raadhuisplein   Warmond 5 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op zaterdag) 2 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op woensdag) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op de Gemeentehaven nabij de AH, voor het pleintje bij de pomp of op de Baan. Standplaatsen op de weekmarkt U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt in Sassenheim vindt iedere donderdag plaats van 09:00 tot 16:00 uur in de Hoofdstraat. De weekmarkt in Voorhout vindt iedere vrijdag plaats van 09.00 tot 17.00 uur op het Raadhuisplein. Warmond kent geen weekmarkt.