Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Is jouw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering of ga je een nieuwe woning of bedrijf bouwen? Lees hier wat je moet doen.

 • Strooien bij gladheid

  De gemeente Weststellingwerf neemt maatregelen om de gladheid te bestrijden, zoals het strooien van zout.

 • Geluid, hinder

  Voor het veroorzaken van geluidshinder, kan het college een ontheffing verlenen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Als jouw bedrijf onder de wet Milieubeheer valt, heb je een omgevingsvergunning nodig. Val je onder het Activiteitenbesluit, dan volstaat een melding.

 • Rioolverstopping

  Is het riool verstopt? Als de oorzaak van de verstopping buiten jouw perceel ligt, dan is de gemeente meestal verantwoordelijk.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Heb je grond in bezit of wil je grond aankopen, dan moet je letten op bodemvervuiling. Als de grond vervuild is, dan moet dit worden schoongemaakt.

 • Monument aanwijzen

  Je kunt de gemeente vragen jouw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

 • Milieuvervuiling melden

  Vind je dat in jouw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting, dan kun je dit melden.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Bij een niet tijdige beslissing kan de gemeente in gebreke gesteld worden. Een dwangsom is één van de daaropvolgende scenario's.

 • Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Als je een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, heb je een vergunning nodig van de gemeente. Jouw grafsteenspecialist kan dit voor jou