Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Hulp bij het opvoeden

  Het is belangrijk dat kinderen veilig en stabiel opgroeien. Soms zijn of ontstaan er problemen in een gezin waardoor dat niet kan. Pleegouders, Buurtgezinnen en HomeStart zijn er om hulp te bieden.

 • Opknappen laatste deel ‘Kop van Tolkamer’

  Het project ‘Kop van Tolkamer’ bestaat uit verschillende deelprojecten. Denk aan de sloop van het pand van Abelskamp, de aanleg van het driehoekig plein en de Engelse tuin. De uitvoering van de rest van het gebied heeft op zich laten wachten doordat we eerst onderzoek moesten doen naar wat er in de grond zit. In het voorjaar van 2024 starten we met het opknappen van de Tolstraat, Veerstraat, de achterkant van de Europakade en een deel van Rijnstraat (vanaf de Veerstraat tot en met huisnummer 10). Deze straten krijgen nieuwe klinkers. Waar het kan plaatsen we extra bomen en planten.

 • Hulp voor Oekraïne

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Alle gemeenten in Nederland vangen vluchtelingen op. In Zevenaar hebben wij drie opvanglocaties.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • Opknappen deel van Pannerden

  In 2025 krijgt een deel van Pannerden een opknapbeurt. Het gaat om (een deel van) de Hoogeweg, Wilgenstraat, Prins Willem-Alexanderstraat, Aerdtsestraat, Pastoor Brugmanstraat en de Claudius Civilisstraat. De straten en voetpaden worden vernieuwd. Het riool is meer dan 50 jaar oud en wordt daarom vervangen.

 • Mentale gezondheid

  Steeds meer mensen hebben mentale klachten. Bijvoorbeeld eenzaamheid, stress of een lusteloos gevoel. Terwijl mensen die goed in hun vel zitten, langer gezond blijven en sneller herstellen als ze ziek zijn. Daarom willen wij graag helpen om (kwetsbare) inwoners mentaal weerbaarder te maken.

 • Voorgenomen verkoop of verhuur

  Soms zijn we als gemeente van plan om grond of gebouwen te verkopen of te verhuren. We zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken zodat alle geïnteresseerden kunnen reageren. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de plannen.

 • Herontwikkeling Nieuwe Komstraat 19

  Het voormalige kinderdagverblijf aan de Nieuwe Komstraat 19 heeft al enige tijd een andere functie. Het pand voldoet niet meer aan de huidige wensen en eisen. Daarom wordt dit pand gesloopt en komt er ruimte voor kleinschalige woningbouw. Op deze manier kunnen we dit deel van de wijk een nieuw leven inblazen.

 • Collectief (aanvullende) ziektekostenverzekering

  Wij bieden inwoners met een laag inkomen een zorgverzekering aan. Deze heet Menzis GarantVerzorgd. Menzis Garantverzorgd bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bent u al bij Menzis verzekerd? Dan kunt u zich aanmelden bij Menzis via Gezondverzekerd. Bent u ergens anders verzekerd? Meld u dan per 1 januari 2025 aan.

 • Bedrijf starten of vestigen

  Bent u ondernemer en wilt u zich in de gemeente Zevenaar vestigen? Zoekt u een bedrijfslocatie of wilt u een kavel kopen voor nieuwbouw van uw bedrijf in de gemeente? Of wilt u een eigen bedrijf starten? Zevenaar biedt veel mogelijkheden.