Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen gemeentelijke belastingen of WOZ

  Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waarde. Een bezwaarschrift kan gericht zijn tegen één va

 • Woo-verzoek indienen

  Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen een informatieverzoek indienen.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Bij planschade kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Subsidieaanvraag voor instellingen en initiatieven

  Op deze pagina leest u hoe u een subsidieaanvraag kunt doen en welke subsidies de gemeente verstrekt.

 • Cremeren

  Kiest u voor cremeren? Na de wettelijke periode van een maand wordt de as vrijgegeven aan de nabestaanden.

 • Veilig gezondheidsinformatie versturen

  Het versturen van gezondheidsinformatie via formulier volgens de NTA 7516 norm.

 • Brandveiligheid

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) is een melding ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’ nodig.

 • Alcoholwetvergunning

  Voor het schenken en verkopen van alcohol is een vergunning en/of ontheffing nodig. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Venten

  Wilt u huis-aan-huis goederen of diensten verkopen? Dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat.

 • Slapen in een niet logies-gebouw

  Gebouwen waar mensen samenkomen moeten aan eisen van brandveiligheid voldoen. Voor gebouwen waarin wordt overnacht zijn deze eisen strenger.