Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Bezwaar maken tegen beslissingen van het waterschap

  Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken.

 • Verzoek om informatie (Woo)

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot informatie van overheidsorganisaties. De overheid verspreidt bijvoorbeeld via brochures of websites informatie over beleid.

 • Subsidieregeling voor waterinitiatieven

  Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we minder last van klimaatverandering. Daarom geven we sinds enkele jaren subsidie voor water- en groenprojecten van inwoners, scholen en verenigingen.

 • Lozen van afvalwater op het oppervlaktewater

  Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

 • Verzoek inzage of correctie persoonsgegevens (AVG)

  U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens is mogelijk.

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.