Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • In- en uitrit aanleggen of veranderen, omgevingsvergunning

  Beslistermijn omgevingsvergunning activiteit uitweg 8-14 weken Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet...

 • Kap, omgevingsvergunning

  Groene kaart De Groene Kaart toont en beschrijft de meest waardevolle bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Deze mag u niet zomaar kappen. U kunt wel een omgevingsvergunning voor kap aanvragen. Of u een vergunning krijgt, is afhankelijk van de reden voor kap. Dit doen we met uw aanvraag Wij...

 • Bouwen, omgevingsvergunning

  Behandeltermijn omgevingsvergunning 8-14 weken Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om...

 • Prémantelzorgwoningen

  Voorwaarden De belangrijkste voorwaarden zijn: Het huishouden bestaat uit maximaal twee personen, die beide de AOW-leeftijd hebben bereikt; Er is op moment van de vergunningaanvraag geen sprake van een zorgindicatie op basis van de Wmo; Er is een familiaire relatie tussen de bewoner(s) van de...

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Categorie indeling evenementen In de nota evenementen en festiviteiten gemeente Rucphen wordt een onderscheidt gemaakt tussen kleine en grotere evenementen. Via deze onderverdeling is op een uniforme wijze bepaald welke invloed een evenement op de omgeving heeft. Hierbij spelen de onderstaande aspecten...

 • Verhuizing of adreswijziging doorgeven

  U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen de gemeente verhuist, moet u zich op het nieuwe adres laten inschrijven. Gaat u emigreren, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek melden aan de gemeente. Verhuizing binnen de gemeente: gebruik afvalpas en...

 • Melding milieubeheer / omgevingsvergunning milieu

  De Wet milieubeheer moet milieuhinder op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, afval, energie, lucht en water zoveel mogelijk voorkomen. De wet is van toepassing op zowel particulieren als bedrijven. Beslistermijn omgevingsvergunning 26 – 32 weken Aanvragen omgevingsvergunning met de activiteit...