Zoekresultaat 1 - 10 van 188 resultaten

 • Stedelijk afvalwater zuiveren voor irrigatie

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u stedelijk afvalwater wilt zuiveren voor landbouwirrigatie.

 • Evenement in de buitenlucht

  Organiseert u een evenement in de buitenlucht? Dan heeft u mogelijk een natuurvergunning nodig. We helpen u met ons stappenplan op weg om dit vast te kunnen stellen.

 • Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

  Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht om opheffing van de school te melden aan diverse instanties en personen. U doet als di...

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. Dan kunt u vragen om schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding heet nadeelcompensatie. U vraagt nadeelcompensatie aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U krijgt alleen nadeelcompensatie als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

 • Bos kappen

  Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten (zoals aangewezen vanwege de Wet natuurbescherming), die: een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig: binnen de bebouwde kom erven en tuinen fruitbomen en windschermen langs boomgaarden kweekgoed; uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn); uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn) naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar het dunnen van een houtopstand

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

  Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als gietwater? U heeft hiervoor misschien een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Rijk.

 • Activiteiten uitvoeren in een gebied met drinkwater

  Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebied...

 • Subsidie Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021 plus)

  Heb je een innovatief idee op het gebied van software? En wil je dit verder uitwerken? Dan is deze subsidie iets voor jou! Met deze subsidie is het mogelijk om een nieuw softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door eindgebruikers. 

 • Ontheffing voorschriften zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

 • Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen (Vrijstelling Medegebruik Busbaan)

  De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen (inclusief fietspaden en parallelwegen). Indien u vrijstelling nodig heeft omdat u (mede)gebruik wilt maken van de busbanen, moet u dit aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.