Zoekresultaat 1 - 10 van 28 resultaten

  • Horecabedrijf starten

    Meldingen en exploitatievergunningen voor horeca in de gemeente Overbetuwe.

  • Vuurwerk verkopen of opslaan

    Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning nodig.

  • Omgevingsvergunning

    Gaat u bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan is het misschien nodig om een omgevingsvergunning bij ons aan te vragen.

  • Klachten en storingen over afval melden

    Klachten over afvalinzameling meldt u bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers meldt u bij de gemeente.

  • Subsidie Kunst, cultuur en erfgoed

    De gemeente Overbetuwe subsidieert algemeen toegankelijke activiteiten die kunst- en cultuurdeelname bevorderen en promoten.

  • Subsidie Sporten, spelen en leren

    Subsidie voor activiteiten die inwoners stimuleren om te sporten, spelen en bewegen.

  • Bouwwerk gereed melden

    Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, meldt u dit bij de gemeente. Dit doet u voordat u de woning in gebruik neemt.

  • Energietoeslag

    Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 en 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-.

  • Alcohol schenken en verkopen

    U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u als ondernemer alcohol schenkt of verkoopt.

  • Kabels en leidingen aanleggen

    U wilt in onze gemeente kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan bij de gemeente.