Zoekresultaat 1 - 10 van 82 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente. Een medische keuring is onderdeel van de aanvraag.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 0521. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  Automatische incasso Als u de gemeente een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, hoeft u niets te doen. U betaalt de gecombineerde aanslag automatisch in 10 termijnen, gespreid over het jaar. De eerste afschrijving gebeurt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende afschrijvingen telkens een maand later. Als u het verschuldigde termijnbedrag 2 keer laat storneren, of als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, dan vervalt de mogelijkheid tot automatische incasso. Naast de gecombineerde aanslag kennen we aanslagen die in minder termijnen geïncasseerd worden. U kunt dit nakijken op uw aanslag. Let op Vanaf oktober 2023 werken wij met nieuwe software voor de belastingadministratie. Het kan zijn dat de incasso er daarom iets anders uitziet dan voorheen, of dat u een melding krijgt in uw bankomgeving dat u een ‘nieuwe’ incasso heeft deze maand. Krijgt u deze melding? U hoeft hier niets aan te doen. Het gaat namelijk om de doorlopende maandelijkse incasso en niet om een nieuwe incasso. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of door een mail te sturen naar invordering@steenwijkerland.nl.

 • Verloren voorwerpen

  Heeft u iets verloren in de gemeente Steenwijkerland? Bijvoorbeeld een fiets, tas of portemonnee? Dan kunt u dit melden via de website Verloren of gevonden. U kunt via deze website ook zien of uw voorwerp is gevonden.

 • Verhuizen

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.  

 • Rioolaansluitvergunning

  Als u uw woning/pand wilt aansluiten op het gemeenteriool, dan moet u hiervoor bij de gemeente een rioolaansluitvergunning aanvragen.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U heeft een omgevingsvergunning nodig voor: Reclameborden (aan een pand) die groter zijn dan 0,5 vierkante meter. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten. Reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden, vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.