Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Bodeminformatie inleveren als XML-bestand

  In sommige gevallen is het nodig om een milieuhygiënisch bodemonderzoek in te leveren bij de gemeente Westervoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden bij (Omgevings)vergunningen of een voorgenomen planwijziging. Het kan ook zo zijn dat een adviesbureau opdracht krijgt van de gemeente om een bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten in het zogeheten XML formaat worden aangeboden.

 • Informatie over verordening Jeugdhulp

  Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Is de opvoeding van uw kind een te grote uitdaging? Kan uw kind door een beperking niet of niet volledig thuis wonen? Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dit zijn vragen waar de gemeente u bij kan helpen. Misschien biedt een algemene voorziening direct een oplossing voor uw vraag om hulp. Algemene voorzieningen zijn hulpvormen waar iedereen gebruik van kan maken. U hoeft hiervoor niet te wachten op een besluit van de gemeente.

 • Jeugdhulp

  Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of heeft uw kind zorg of begeleiding nodig om te komen tot een goede ontwikkeling? Neem dan contact op met het Sociaal loket voor informatie.

 • Wonen in Westervoort

  Het is prettig wonen in Westervoort; in de oude kern of in een van de kenmerkende woonwijken. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. Daarom bouwen we aan een evenwichtige woningvoorraad. Met woningen voor jongeren en doorstromers, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment.

 • Carbidschieten

  Wilt u carbidschieten? Dat kan ook dit jaar. Dit mag alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur buiten de bebouwde kom.

 • Informatie over verordening Wmo

  Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u hier ondersteuning bij nodig? Lukt het niet meer om trap te lopen? Kunt u niet meer op uw bestemming komen? Heeft u hulp nodig bij dagelijkse (huishoudelijke) taken? Verveelt u zich en heeft u geen invulling van uw dag? Dit zijn vragen waar de gemeente u bij kan helpen.

 • Schulden

  Heeft u zorgen over geld of betaalachterstanden? Het kan iedereen overkomen. Wacht niet langer, maar vraag om hulp. Zo worden uw zorgen niet groter. Het is niet iets om je voor te schamen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Aan iedereen die eigenaar is van een woning of niet-woning of gebruiker is van een niet-woning wordt een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. U betaalt de onroerendezaakbelastingen via de gecombineerde belastingaanslag, die de gemeente u toestuurt. Op deze pagina leest u meer over deze belastingen.

 • Oekraïne

  Door de vreselijke oorlog hebben Oekraïners nog steeds dringend hulp nodig. Velen van hen zoeken een veilig onderkomen. Ook in de gemeente Westervoort helpen we deze mensen.

 • Gladheidsbestrijding

  Bij gladheid strooit de gemeente zout volgens een strooiplan. Ook kunt u zelf helpen door uw stoep te strooien met strooizout.