Zoekresultaat 1 - 10 van 85 resultaten

 • Melding openbare ruimte

  Plekken die we allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken, noemen we openbare ruimte. Ziet u dat er iets niet in orde is, doe dan een melding openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan:  Afval of vuilnis op straat Dode dieren in de openbare ruimte Graffiti Kapot speeltoestel Kapotte straatverlichting Losse stoeptegel of gat in de weg Onveilige situaties Overhangend groen Overlast Vernieling Volle afvalbakken Geef duidelijk aan waar het is en voeg eventueel foto’s van de situatie en omgeving toe.  Melding doen

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. U vindt de datum op uw aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingaanslag ook in 9 termijnen betalen. Via belastingenbhl.nl vraagt u een automatische incasso aan. U kunt de automatische incasso ook wijzigen of stopzetten. De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Blaricum.

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn, dan moet u het kind erkennen. Een kind erkennen kan: Tijdens de zwangerschap Bij de geboorteaangifte Na de geboorteaangifte Het erkennen van uw kind doet u aan de balie. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt. U neemt mee: Geldig paspoort of identiteitskaart van beide ouders Bij erkenning van een kind dat 12 jaar of ouder is: uw kind geldig paspoort of identiteitskaart van uw kind Afspraak maken  Erkenning van uw 1e kind: Bij de erkenning van uw 1e kind moet u ook de achternaam van uw kind kiezen. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder, of een combineerde geslachtsnaam van beide ouders.  Erkenning van uw volgend kind Bij het erkennen van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven. Ouderlijk gezag Vanaf 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. U hoeft het gezag dan niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Zie rijksoverheid.nl voor meer informatie over het regelen van het ouderlijk gezag. Meer informatie Erkenning en naamkeuze Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

 • Afvalscheidingsstation

  Afval dat u niet kwijt kunt in uw container (kliko) kunt u zelf wegbrengen naar 1 van de 4 afvalscheidingsstations. De afvalscheidingsstations vindt u in: Bussum Hilversum Huizen  Weesp Als inwoner van Blaricum kunt uw (grof) afval naar één van deze afvalscheidingsstations brengen. U moet een legitimatiebewijs meenemen. Op gad.nl vindt u het adres en de openingstijden. 

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  U kunt de Nederlandse nationaliteit op 2 manieren aanvragen. Via de: Naturalisatieprocedure  Optieprocedure  U maakt eerst een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035. Krijgt u de Nederlandse nationaliteit, dan doet u in de meeste gevallen afstand van uw huidige nationaliteit.  Naturalisatie Bij naturalisatie moet u inburgeren, behalve als u ontheffing of vrijstelling heeft. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) behandelt uw aanvraag. De koning neemt de beslissing op de aanvraag. Uw aanvraag wordt binnen 12 maanden behandeld.  Hoe werkt Nationalisatie U maakt een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035 Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie, dan maken we een afspraak met u voor het indienen van een naturalisatieverzoek  De gemeente adviseert de IND en stuurt uw aanvraag op naar de IND De koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief Krijgt u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie waarbij u de verklaring van verbondenheid aflegt en uw Koninklijk besluit krijgt dat u Nederlander bent geworden 5 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen Meenemen bij naturalisatie Geldige verblijfsvergunning Geldig paspoort Geboorteakte (als deze nog niet ingeleverd is) Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of een Nederlands diploma van de middelbare school U betaalt gelijk bij aanvraag. Optie Bij optie is inburgering niet verplicht. De gemeente behandelt de aanvraag. De burgemeester neemt de beslissing op uw aanvraag. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken behandeld.  Hoe werkt optie U maakt een afspraak voor een informatiegesprek via telefoonnummer 14 035 Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie, dan maken we een afspraak met u voor het indienen van een optieverzoek  De burgemeester beoordeeld en beslist over uw aanvraag Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie waarbij u de verklaring van verbondenheid aflegt en uw optiebevestiging krijgt 5 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren Meenemen bij optie Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat Geldige verblijfsvergunning Geboorteakte (als deze nog niet ingeleverd is) U betaalt gelijk bij aanvraag. Kosten Op ind.nl vindt u de kosten voor naturalisatie.

 • Correctieverzoek Basisregistratie Personen (BRP)

  U staat ingeschreven in de gemeente maar uw gegevens zijn niet volledig of niet juist. U kunt een correctieverzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Voor het indienen van een correctieverzoek maakt u een afspraak. Meenemen Geldig legitimatiebewijs Originele documenten van de wijziging Afspraak maken Goed om te weten Als uw documenten uit het buitenland komen, moeten deze origineel zijn. U mag dus geen kopie inleveren. Ook moeten de documenten kortgeleden afgegeven zijn. Voor sommige documenten zijn speciale stempels nodig (legalisatie of apostille). Een apostillestempel is een stempel of sticker waarmee landen een document kunnen legaliseren. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een tolk/vertaler. De tolk/vertaler moet beëdigd en erkend zijn. Als het document buiten Nederland vertaald is, dan moet de vertaling ook apart gelegaliseerd worden. Na het inleveren van uw document(en) krijgt u een ontvangstbewijs mee.  Nadat uw documenten beoordeeld zijn, kunt u ze weer ophalen. Kosten Geen. Meer informatie Via nederlandwereldwijd.nl vindt u meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten. 

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of WOZ-beschikking, maak dan bezwaar via belastingenhbl.nl. Bezwaar maken doet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Zie bezwaar maken gemeentelijke belastingen. De gemeente Huizen voert de belastingheffing uit voor de gemeente Blaricum.

 • Rijbewijs aanvragen

  Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken. U kunt de afspraak ook de dag voordat u examen doet maken. Voorwaarde is dat het CBR uw gegevens heeft verwerkt. Meenemen  Geldig legitimatiebewijs Pasfoto die voldoet aan pasfoto-eisen Uw rijbewijs moet u binnen 3 maanden ophalen. Afspraak maken Ophalen rijbewijs U kunt uw rijbewijs na 5 dagen tijdens openingstijden ophalen bij de BEL Combinatie in Eemnes als u daar ook uw aanvraag heeft gedaan. Als u uw aanvraag bij het gemeentehuis in Blaricum heeft gedaan, dan kunt u uw rijbewijs ophalen op dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum. Rijbewijs vanaf 17 jaar Ben je 17 jaar en wil je je rijbewijs voor categorie B bij de gemeente aanvragen? Dan heb je een begeleiderspas nodig om straks te mogen rijden. De pas vraag je aan bij de RDW. Op de begeleiderspas komen de namen te staan van de door jou gekozen coaches die je tot je 18e verjaardag begeleiden tijdens het autorijden.  Spoedaanvraag Als u voor 14.00 uur een afspraak maakt voor een spoedaanvraag, dan kunt u het rijbewijs meestal de volgende werkdag na 09.30 uur op halen. U betaalt extra kosten voor een spoedaanvraag. Kosten Aanvraag of vernieuwen rijbewijs € 48,10 Extra kosten spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10 Buitenlands rijbewijs omwisselen € 57 Gezondheidsverklaring € 41 Zie ook Rijbewijs verlengen of uitbreiden Rijbewijs kwijt of gestolen Gezondheidsverklaring

 • Leerplicht

  In de Leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Kwalificatieplicht De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna zijn jongeren tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze onderwijs blijven volgen totdat ze een diploma hebben op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Dit diploma is een startkwalificatie.  Vragen Heeft u vragen over leerplicht en kwalificatieplicht, neem dan contact op met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Meer informatie Leerplicht en kwalificatieplicht via rijksoverheid.nl Leerplicht via rblgv.nl

 • Steiger, container of bouwkraan plaatsen

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen dan moet u dit melden bij de gemeente. Zoals het plaatsen van containers, steigers of een bouwkraan. Aanvragen doet u uiterlijk 10 dagen voor u de objecten gaat plaatsen op gemeentegrond. Als de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar komt kunnen we uw aanvraag afwijzen. Meesturen Tekening van de locatie of luchtfoto met daarop de objecten ingetekend Verkeersplan als er wegen worden afgezet Aanmelden U heeft DigiD of eHerkenning nodig voor het aanmelden van objecten op gemeentegrond. U betaalt direct bij aanvraag en ontvangt binnen 5 werkdagen bericht.  Melden van objecten op gemeentegrond  Tarieven U betaalt precariobelasting voor het plaatsen van objecten op gemeentegrond. Het bedrag hangt af van hoe lang u de gemeentegrond wilt gebruiken en in combinatie met het aantal: Vierkante meters dat u nodig heeft Voorwerpen die u wilt plaatsen Tarief tijdelijke (tent)overkappingen per vierkante meter (m²) plaatsen: Per dag € 12,83 Tarief container, bouwkeet of afzetbak plaatsen per dag: Dag 1 en 2 € 0 Dag 3 € 5,97 Dag 4 € 11,93 Dag 5 € 17,90 Dag 6 € 23,88 Dag 7 en verder € 29,84 met een maximum van € 1000 per 2 maanden Tarief bouwmaterialen en materieel per vierkante meter (m²) plaatsen Per dag € 6,29 met een maximum van € 1000