Zoekresultaat 1 - 10 van 56 resultaten

 • Onkruidbestrijding

  De gemeente Brunssum bestrijdt onkruid in de openbare ruimte met heet water en hete lucht. Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is met ingang van 31 maart 2016 in Nederland verboden. Gemeenten zijn dan ook verplicht om over te stappen op een andere manier van onkruidbeheer. Brunssum heeft gekozen voor het bestrijden van onkruid met heet water en hete lucht. Plaatselijk zal het onkruid worden weggeborsteld. Het streven blijft om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken. De mechanische bestrijding is echter veel arbeidsintensiever én minder effectief dan chemische. De gemeente verwacht dan ook dat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van enige permanente onkruidgroei. Eigen stoep De gemeente roept inwoners op om een handje mee te helpen door bijvoorbeeld de eigen stoep onkruidvrij te houden. Vermijd daarbij bestrijdingsmiddelen (chloor, schoonmaakazijn, andere middelen), gebruik liever een milieuvriendelijke borstel, schoffel of onkruidmes.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen. Alleen U mag uw auto daar neerzetten. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente het bord gehandicaptenparkeerplaats. Hierop staat het kenteken van uw auto. Deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht op een bestaande parkeergelegenheid binnen 100 meter. Voorwaarden U komt uitsluitend in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u: In het bezit bent van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart ofwel type B). Niet beschikt over een garage of een andere parkeermogelijkheid op eigen terrein. Is er wel een eigen parkeermogelijkheid, maar is deze onbruikbaar door de aard van de handicap en ook niet aanpasbaar, dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Daarnaast moeten de beschikbare parkeerplaatsen dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. De gemeente let er ook op dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. Aanvragen Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats doet u: Digitaal Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats (inloggen met DigiD) Na ontvangst van het formulier zal de gemeente contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de situatie ter plaatste te bekijken. Telefonisch Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. De gemeente komt dan bij u thuis met het aanvraagformulier en bekijkt dan ook direct de situatie en oordeelt of u in aanmerking komt. Wat heeft u nodig? U heeft nodig:  uw Europese gehandicaptenparkeerkaart (type B); het kentekenbewijs van uw auto (met daarop kenteken en tenaamstelling). Kosten € 265,75.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Privacyrechten van burgers

  De gemeente Brunssum gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Uw rechten  U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken: Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren? Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is. Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. U begint altijd met het inzien van uw persoonsgegevens. Indienen verzoek U wilt inzien welke persoonsgegevens de gemeente van u verwerkt? Dien dan een verzoek in. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en uitnodiging om de gegevens te komen bekijken. U dient zich hierbij te kunnen legitimeren. Digitaal Verzoek inzage persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Post Dien uw verzoek schriftelijk in bij de gemeente Brunssum. Persoonsgegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen? Wilt u na het inzien van de gegevens deze laten aanvullen, verbeteren of verwijderen? U kunt dan de gemeente verzoeken indienen waarbij u aangeeft welke wijziging u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. De gemeente besluit binnen 8 weken na uw aanvraag of u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier leerlingenvervoer (inloggen met DigiD) Schriftelijk Aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024 Wilt u schriftelijk een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis Aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 U kunt ook alvast schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen voor het aankomende schooljaar 2024-2025. Wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2024-2025 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis. Kosten Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen. Wat heeft u nodig bij het indienen van de aanvraag? Is uw kind gehandicapt in de zin van de verordening leerlingenvervoer? Dat wil zeggen dat de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets (ook niet onder begeleiding) gebruik kan maken. Voeg dan een actuele medische verklaring toe van de behandelend arts, of bijv. een rapportage van psycholoog, psychiater of orthopedagoog, waaruit dit blijkt.  Bezoekt uw kind een (reguliere of speciale) school voor basisonderwijs, dan dient van beide ouders/voogden/verzorgers een zogenaamd 'IB 60 formulier' aangeleverd te worden van 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Inschrijfbewijs van het schooljaar waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt (bij digitale aanvraag) of onderteking en stempel van school (bij schriftelijke aanvraag). Voorwaarden Het is afhankelijk van de situatie of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vorm van vergoeding u krijgt. Enkele voorwaarden hierbij zijn onder andere: De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een toegankelijke school is een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school waarop de leerling is aangewezen) De reistijd De mogelijkheden van het kind De gemeente kan de volgende soorten leerlingenvervoer verstrekken: Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind Een vergoeding voor fietsvervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer Zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi Let op, ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Als ouders/verzorgers de leerling niet zelf kunnen begeleiden, zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van die begeleiding door anderen. Werktijden, schooltijden, de aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin, alleenstaand ouderschap en/of het ontbreken van een netwerk is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. Meer informatie Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum 2014 Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2022 gemeente Brunssum

 • Vakantieservice: met een veilig gevoel op vakantie

  Uw woning loopt tijdens de vakantie extra risico op inbraak. De gemeente Brunssum biedt een vakantieservice. De vakantieservice houdt in dat de gemeentelijke toezichthouders extra toezicht houden op woningen waarvan bekend is dat de bewoners met vakantie zijn. Tijdens uw afwezigheid controleren toezichthouders of alles in orde is. Zij voelen bijvoorbeeld of alle deuren en ramen goed zijn afgesloten. Komt u eerder terug van vakantie, geef dat dan meteen door aan de gemeente. Anders staat u straks misschien voor een verrassing. Aanvragen Digitaal Aanvragen vakantieservice Kosten De vakantieservice is geheel gratis. Tips De vakantieservice loopt het hele jaar door. Dus meld het ook eventjes als u met wintersport gaat Voordat u op vakantie gaat: Sluit ramen en deuren goed af Controleer of het hang- en sluitwerk in orde is Laat van binnen geen sleutels in het slot zitten Binnendeuren en kasten niet afsluiten (dit voorkomt extra schade) Laat geen geld, sieraden of waardepapieren in uw huis achter Zet ladders, afvalcontainers en andere makkelijke opstapjes weg Sluit uw auto, fiets en/of brommer af (ook in de berging) Schakel elektrische apparaten af; sluit gas en water af Zet een merkteken op kostbare voorwerpen (bijv. postcode + huisnummer). Houd de merktekens bij op een registratiekaart. Vraag familie, buren of kennissen om elke dag de brievenbus leeg te halen en de rolluiken op en af te laten. Denk ook aan de verzorging van uw huisdier.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan versturen wij binnen 3 werkdagen het uittreksel. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct schriftelijk mee. Verschillende uittreksels De volgende uittreksels uit de BRP kunt u aanvragen:  Uittreksel BRP Uittreksel met woonhistorie Uittreksel met nationaliteit Uittreksel met vermelding burgerlijke staat Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier uittreksel BRP (Inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten € 16,60 U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Gegevens aanpassen Zorg dat u altijd op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Merkt u dat dit niet het geval is? Geef correcties dan direct door. U moet de correcties wel kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Informatieverzoek Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

 • Ongediertebestrijding

  Overlast van ongedierte kan erg vervelend zijn. Lees hieronder wat u kunt doen. Ratten Indien u last heeft van ratten in en om uw woning dient u zelf zorg te dragen voor bestrijding hiervan. Wanneer overlast zich voordoet op gemeentelijk terrein kunt u dit melden bij de gemeente. Een medewerker zal dan inspecteren waar de oorzaak van het probleem ligt. Indien de oorzaak op gemeentelijk terrein ligt, dan zal de gemeente het oplossen. Indien het blijkt dat dit niet het geval is dan zal de eigenaar van het betreffende perceel hierop gewezen worden. Muizen De gemeente bestrijdt geen muizen in plantsoenen of bij particulieren. Bij muizen in en om uw huis dient u zelf voor bestrijding te zorgen. Om te voorkomen dat er overlast ontstaat van bijvoorbeeld ratten en muizen kunt u zelf veel doen. Zorg ervoor dat alles netjes en opgeruimd is. Laat geen voedselresten achter en wees terughoudend met het voeren van vogels in de tuin. Eikenprocessierups Jaarlijks worden alle gemeentelijke eiken preventief behandeld met een biologisch middel tegen de eikenprocessierups. Desondanks kan het soms voorkomen dat er zich toch nog ergens eikenprocessierups voordoen. U kunt dit melden bij de gemeente. De gemeente zorgt er dan voor dat deze op korte termijn verwijderd worden. In bosgebieden worden eiken niet behandeld. Is hier toch last van eikenprocessierups? Er zal dan bekeken worden of het betreffende stuk bos afgezet wordt voor bezoekers. Heeft u als particulier een of meerdere eikenbomen in de tuin langs de openbare weg? U kunt er dan voor kiezen om deze door de gemeente preventief te laten bestrijden in het vroege voorjaar. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Wespen Bij een wespennest in uw tuin dient u zelf bestrijding te regelen. Dit kunt u zelf doen of een specialist inhuren, maar de kosten daarvoor dient u zelf te dragen. Indien gewenst kan de gemeente u doorverwijzen. Wespennesten op gemeentelijk eigendom kunt u melden bij de gemeente. Vleermuizen, marters, bijen Deze soorten zijn beschermd en mogen niet bestreden worden. Bij vleermuizen en marters in uw woning kan de gemeente u van meer informatie voorzien en adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Voor bijennesten in uw tuin kan de gemeente u doorverwijzen naar een imker die de bijen voor u verwijdert. Bijennesten op gemeentelijk eigendom kunt u melden bij de gemeente.

 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. NEE/NEE of NEE/JA sticker nodig? Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids en de telefoongids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen en de gemeentegids. U krijgt geen telefoongids of reclamefolders meer Aanvragen De antireclamesticker kunt u gratis ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Ook kunt u de antireclamesticker aanvragen via www.neeneeneeja.nl, dit kost € 2,95.

 • Openbare laadpalen en laadpassen voor elektrische auto's

  Leverancier (Nuon) Vattenfall heeft in onze gemeente laadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Is er geen openbaar laadpunt in de buurt of heeft u nog geen laadpas? Dan kunt u dit aanvragen. Wat moet ik doen? De aanvraagformulieren voor een openbaar laadpunt kunt u op de website van Vattenfall vinden. Ook staat daar meer informatie over de laadpas. Hoe werkt het? Spelregels voor het aanvragen van een nieuw laadpunt: U woont of werkt in de gemeente Brunssum. U bezit een volledig elektrische auto of een Plug-in hybride met een maximum snelheid van tenminste 60 km/h en Europese typegoedkeuring. U heeft niet de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Er is geen openbaar oplaadpunt binnen 300 meter loopafstand.