Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Rioolverstopping

  Voor problemen met de riolering op gemeentegrond is de gemeente aansprakelijk. Problemen op eigen grond moet moet de eigenaar zelf aanpakken.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Alcoholvergunning

  Voor verkopen van alcoholhoudende drank is een vergunning nodig.

 • Bestemmingsplannen

  In bestemmingsplannen staat wat gebouwd mag worden en hoe een gebied en gebouwen gebruikt mogen worden.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdriool en verzorgt aansluiting daarop tot aan eigen terrein. De eigenaar zorgt zelf voor aanleg en onderhoud op eigen terrein.

 • Planschade

  Vergoeding van (financiƫle) schade door is ontstaan door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening.

 • Parkeerontheffing

  Voor gebieden met een toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen is het mogelijk een parkeerontheffing te krijgen voor laden en lossen.

 • Ondernemen

  Het Ondernemersloket helpt (startende) ondernemers in de gemeente met alle vragen over ondernemen.

 • Legalisatie handtekening

  Voor zaken met het buitenland kan het nodig zijn dat een handtekening officieel echt wordt verklaard.

 • Marktplaatsvergunning

  Vergunning voor een (eenmalige of vaste) plaats op de markt.