Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Teruggave afvalstoffenheffing

  Als u door een ziekte of een handicap structureel extra afval heeft, dan kunt mogelijk een deel van de kosten voor het legen van de afvalcontainer terugkrijgen. De regeling geldt niet voor mensen die tijdelijk (bijvoorbeeld door een operatie) of een gedeelte van een dag incontinent of afhankelijk van wegwerpbare medische hulpmiddelen zijn. Voor mensen die in een zorginstelling verblijven geldt de regeling ook niet. Geef door dat u voor een teruggave in aanmerking wilt komen Dat kan bij Stip (Steun- en informatiepunt). U kunt Stip op de volgende manieren bereiken: Bel naar 0578 - 69 94 99 Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl Hoe werkt het? Nadat de aanslag afvalstoffenheffing is opgelegd, wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de personen die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Het aanvraagformulier moet u vervolgens volledig invullen en terugsturen. Voor de aanvraag geldt geen inkomens- of vermogensgrens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, krijgt u de kosten voor 1.300 liter afval per jaar terug. Dit zijn ongeveer 9 containers van 140 liter, 5 containers van 240 liter of 32 zakken van 40 liter. U ontvangt een volledige aanslag afvalstoffenheffing. Na afloop van het belastingjaar krijgt u een deel daarvan terugbetaald.

 • Begraven

  Op deze pagina staat informatie over de volgende onderwerpen: Begraafplaatsen Kosten van begraven Grafrecht Afkoop onderhoud Schudden van een graf Soort graven Grafsteen plaatsen Geen kist maar een urn Meer informatie Begraafplaatsen De gemeente Heerde heeft 4 gemeentelijke begraafplaatsen: begraafplaats aan de Kamperweg te Heerde; begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat te Heerde; begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg te Heerde; begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld. Alleen op de begraafplaats Engelmanskamp en de begraafplaats aan de Kwartelweg geeft de gemeente nog nieuwe graven uit. Het is ook alleen op deze 2 begraafplaatsen mogelijk om in nieuwe of al aangekochte, nog niet benutte graven 3 stoffelijke overschotten te begraven. Bijzetting in een bestaand graf is mogelijk op alle begraafplaatsen. Kosten van begraven Er moet een graf worden gegraven of de overledene wordt bijgezet in een bestaand graf. Medewerkers van de begraafplaats zorgen hiervoor en zorgen ook dat het graf na afloop van de begrafenis weer dicht wordt gemaakt. Ook wijzen ze vaak de weg op de begraafplaats door voor te lopen en zorgen ze dat de kist zakt. De nabestaanden moeten deze kosten betalen. Bekijk de tarieven 2024 Grafrecht Voor het recht om een kist op een plek op de begraafplaats te begraven betalen de nabestaanden grafrecht. Het grafrecht is voor bepaalde tijd. Dat betekent, dat het tarief recht geeft op een graf voor 40 jaar. Na 40 jaar kunnen de nabestaanden het grafrecht verlengen, steeds voor een periode van 20 jaar. Met het aanvraagformulier Recht op graf aanvragen (pdf, 45,5Kb) vraagt u recht op een graf aan. Als u voor 15 oktober 2020 onderhoud en/of grafrecht heeft afgekocht voor onbepaalde tijd, dan blijft dat gelden. Dat is ook zo als degene, waarvoor is afgekocht, nog niet begraven is. Als u voor 15 oktober 2020 jaarlijks een bedrag voor onderhoud betaalde, kunt u jaarlijks blijven betalen.  Bekijk de tarieven 2024 Afkoop onderhoud De begraafplaats waar het graf is, moet onderhouden worden. Niet alleen het groen, maar ook de paden en de omheining. Er staan bankjes en er zijn waterpunten die ook onderhouden en vervangen moeten worden. Dat kost menskracht, materiaal en er is gereedschap nodig voor het onderhoud. Als nabestaande betaalt u voor dit onderhoud. Het bedrag voor de afkoop van onderhoud is voor 40 jaar.  Bekijk de tarieven 2024 De mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor onderhoud te betalen, bestaat niet meer. Voor nabestaanden is er wel de mogelijkheid om het afkoopbedrag voor 40 jaar in 5 jaar betalen. Als alle nabestaanden/erfgenamen een heel laag inkomen hebben en bijna geen spaargeld, kan het ook in 10 jaar. Ook deze afkoop van het onderhoud kunt u na 40 jaar verlengen, telkens voor een periode van 20 jaar. Als u niet kiest voor verlenging van het grafrecht en de afkoop van onderhoud, kan de gemeente besluiten om het graf te ruimen en de overblijfselen op een verzamelplek op de begraafplaats te begraven.  Er zijn ook regels wat u moet betalen wanneer iemand begraven wordt terwijl het einde van de termijn van 40 jaar binnen 10 jaar wordt bereikt. Als gemeente moeten we namelijk de wettelijke grafrust van 10 jaar respecteren.  Schudden van een graf Het is mogelijk om een bestaand graf te laten schudden, waardoor er nog één overledene bij begraven kan worden. In dat geval betaalt u de kosten van het schudden naast de kosten van begraven.  Soorten graven We hebben in onze gemeente 2 soorten graven: Particulier Algemeen Op een particulier graf mag een gedenkteken worden geplaatst en de nabestaanden bepalen wie er in een graf komt te liggen. Op een algemeen graf komt geen gedenkteken, omdat de overledene samen met een willekeurige andere overledene in één graf begraven kan worden. In een algemeen graf geldt de wettelijke grafrust van 10 jaar. Het bedrag dat voor onderhoud moet worden betaald is daarom lager.  Grafsteen plaatsen Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit. Geen kist, maar een urn Voor het plaatsen of begraven van een urn geldt ook dat de tarieven niet langer berekend worden voor onbepaalde tijd, maar voor een periode van 40 jaar.  Meer informatie Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde Nadere regels voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde Verordening begrafenisrechten U kunt daarnaast informatie krijgen aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. Maak uw afspraak

 • Geboorteaangifte

  U heeft een kind gekregen, gefeliciteerd! Geef de geboorte aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. Dit moet binnen 3 dagen. Is uw kind in de gemeente Heerde geboren? Maak dan een afspraak om de geboorte aan te geven. Afspraak maken Wilt u meer informatie over de termijn van 3 dagen? Lees dan de toelichting. Wie kan geboorteaangifte doen? De vader of meemoeder moet aangifte doen. Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door: De moeder uit wie het kind is geboren. Iemand die bij de geboorte aanwezig was. De eigenaar van het huis waarin het kind is geboren. Een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis). Wat moet u meenemen? Uw geldige identiteitsbewijs. Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is. Een bewijs van de dokter of verloskundige. Eventueel moet u meenemen: Een trouwboekje of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt. Een kopie van de akte van erkenning. Een kopie van de akte van naamskeuze. Een verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Geboorteakte bij geboorteaangifte Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: De gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte). De gegevens van de ouder(s). De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte van het kind en als bewijs dat het kind de ouders heeft die in de geboorteakte staan. Als u wilt, kunt u een kopie van de geboorteakte kopen. Wat kost het? De aangifte van een geboorte kost niets. Een kopie van de geboorteakte kost € 16,60. De gemeente waar u woont neemt uw kind op in de BRP BRP is de afkorting van Basisregistratie Personen. In de BRP staan de persoonsgegevens van personen die in Nederland wonen of gewoond hebben. U krijgt hierover een brief. Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind staat ook in deze brief. Verschillende organisaties krijgen automatisch bericht van de geboorte van uw kind. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het RIVM. U moet zelf de geboorte van uw kind aan uw zorgverzekeraar doorgeven. Achternaam voor uw kind kiezen Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn.  Lees meer informatie op de pagina Achternaam voor uw kind kiezen.    

 • Monument verbouwen, herstellen of aanpassen

  U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal heeft u daar een vergunning voor nodig. Dit heet een omgevingsvergunning voor een monument. Wat zijn de voorwaarden? U heeft een vergunning voor een monument nodig, als: u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn: bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij. Gemeentelijke monumenten Werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten moeten uitgevoerd worden volgens de uitvoeringsvoorschriften van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden. Deze voorschriften zijn door de provincie Gelderland opgesteld. De provincie Gelderland heeft samen met Monumentenwacht Gelderland een Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde opgesteld. Deze kwaliteitsregeling kunt u raadplegen op de website kennisenkunde.info. Op deze website staat ook een register met gekwalificeerde bedrijven voor het werken aan monumenten. Termijn De behandeltermijn is in principe maximaal 8 weken. Voor grote veranderingen aan een Rijksmonument  de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn. Controleer of u een vergunning moet aanvragen Dit doet u in het Omgevingsloket. Hier vraagt u ook een vergunning aan.

 • Subsidie instandhouding gemeentelijk monument

  Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u mogelijk financiële ondersteuning krijgen via Een lening via het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een lening via het Nationaal Restauratiefonds met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Nationaal Restauratiefonds werkt hierin samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een subsidiebijdrage van de provincie Gelderland. De provinciale subsidies voor gemeentelijke monumenten worden verstrekt via de gemeente. De gemeente vraagt hiervoor jaarlijks een budget aan. De subsidie van de provincie voor het jaar 2024 is naar verwachting 58% van de gemeentelijke subsidie. De provincie neemt hierover in april 2024 een besluit. Een subsidiebijdrage van de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van deze subsidiebijdrage. Wat zijn de voorwaarden? De gemeente heeft een jaarlijks subsidiebudget voor een bijdrage in de kosten in onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Voor onderhoud is dit 20% van de subsidiabele kosten tot € 5.000,--. Eénmaal per 5 jaar. Voor restauratie is dit 30% van de subsidiabele kosten tot € 10.000,--. Eénmaal per 15 jaar. Subsidie moet worden aangevraagd in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd of met de werkzaamheden wordt begonnen. Dus de subsidie voor werkzaamheden in 2024 moest uiterlijk op 31 december 2023 worden aangevraagd. Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel vergunningvrije als vergunningplichtige werkzaamheden. Het beschikbare bedrag (op basis van een subsidieplafond) wordt percentueel verdeeld over alle ingekomen aanvragen die voor 1 juni van het jaar van aanvragen zijn ingediend. Op aanvragen die na 1 juni van het jaar van aanvragen worden ingediend wordt het restant van het beschikbare bedrag verdeeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. Aan de uitvoering van de werkzaamheden worden speciale voorschriften verbonden. De subsidieregeling is niet bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van duurzaamheidsmaatregelen. Voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen zijn andere regelingen beschikbaar. Als de werkzaamheden vergunning plichtig zijn, dan mag niet eerder worden gestart met de werkzaamheden dan nadat de benodigde omgevingsvergunning is verleend. Voor complexen is er een aanvullende regeling opgenomen. Na afloop van de werkzaamheden meldt u dat de werkzaamheden gereed zijn. U doet deze melding binnen het kalenderjaar van uitvoering of op zijn laatst 13 weken nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Subsidie aanvragen Dit kan met het volgende formulier: Aanvraagformulier subsidie gemeentelijk monument Zijn de werkzaamheden klaar? Meld dit dan ook bij de gemeente. U ontvangt hiervoor een formulier bij uw subsidiebeschikking, Hoe verloopt de behandeling van uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw aanvraag aan de Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020 en de Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Heerde 2021. Wij beslissen op een aanvraag uiterlijk binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar. Meer informatie Voor eigenaren van rijksmonumenten Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds Verbouwen, herstellen of aanpassen van monumenten Erfgoedregister (pdf, 71Kb). Dit was eerder de monumentenlijst.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Aangifte doen U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’. Afspraak maken De aangifte van overlijden kost niets. Na de aangifte maken wij een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 16,60. Wie mag aangifte doen? Een van de ouders. Een uitvaartondernemer. Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Medewerkers van het ziekenhuis. Wat moet u meenemen naar de afspraak? Een geldig identiteitsbewijs. De verklaring van de arts van het overlijden van het kind. Toestemming voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming van ons nodig. Dit noemen we een verlof tot begraven of cremeren. U krijgt dit direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte moet u daarom voor de begrafenis of crematie doen. Een kind hoeft niet begraven of gecremeerd te worden als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos wordt geboren. Of als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levend wordt geboren en binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Het kind mag wel begraven of gecremeerd worden. Op verzoek van de ouders kan dan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat er een doktersverklaring of ander bewijs wordt overgelegd. Meer informatie Registratie van een levenloos geboren kind Rijksoverheid: hoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?

 • Aangifte van overlijden doen

  Als iemand is overleden, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. Aangifte door een nabestaande Maak hiervoor een afspraak. Dit kan via de volgende link: Afspraak maken. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit kan met volgende formulier: Aangifte van overlijden doen Log in met eHerkenning. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Doet u voor de eerste keer online aangifte als uitvaartondernemer? Dan moet u zich eerst registreren met het formulier Registratie uitvaartondernemer (log in met eHerkenning). Wij voegen uw gegevens dan zo snel mogelijk toe, zodat u online aangifte kunt doen. U ontvangt een e-mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Wat zijn de kosten? Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. Wat heeft u nodig voor het doen van aangifte van overlijden? Uw geldige identiteitsbewijs. Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer. Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie door de officier van justitie. Als uitstel van begrafenis/crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts. Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester. Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen. Wat u moet weten Wij registreren het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij geven met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene. Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is. Uitstel begrafenis of crematie Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel bij ons aan via telefoonnummer 0578 - 69 94 94. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig. Levenloos geboren kind aangeven Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind. Overlijden in het buitenland Het melden van overlijden van een inwoner van de gemeente Heerde in het buitenland doet u bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl. Toestemming ontleding lichaam Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven. Woont er na het overlijden niemand meer op het adres? Dan worden de afvalcontainers automatisch geblokkeerd. De containers worden dan niet geleegd. Wilt u toch dat het huishoudelijk afval wordt ingezameld? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0578 - 69 94 94.

 • Collecteren

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. U moet een collectevergunning minimaal 4 weken voor het begin van de collecte aanvragen. Bij de beoordeling van een aanvraag letten wij op: Het doel van de inzameling. Uw organisatie. Wanneer u wilt collecteren. Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wat zijn de voorwaarden? Een collecte mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag (dus niet op zondag). U gebruikt verzegelde collectebussen. U kunt tijdens het collecteren een kopie van de vergunning en uw identiteitsbewijs laten zien. U geeft de collecteopbrengst aan ons door. Een afgegeven vergunning is maximaal 1 week geldig. Wat kost een collectevergunning? Een collectevergunning kost € 28,85. U hoeft dit bedrag alleen te betalen als de vergunning wordt verleend. Een collectevergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Collectevergunning aanvragen (pdf, 109Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? De locaties waar wordt gecollecteerd. De begin- en einddatum van de collecte. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw (volledige) aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.