Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Toeristenbelasting

  Uit de toeristenbelasting betaalt de gemeente voorzieningen voor toeristen.

 • Begeleiding naar school of werk, jongeren

  en jij een jongere tussen 16 en 27 jaar en zit je momenteel zonder werk of opleiding thuis? Dan kan het Jongerenloket jou helpen.

 • Klacht over het handelen van de gemeente

  U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Hulp voor jongeren

  Komt u er als ouders/verzorgers of als kind of jongere zelf even niet uit? Dan kunt u terecht bij het Team Jeugd. U vindt hier de contactgegevens van Team Jeugd.

 • Aanvraag bouwtekening of bouwdossier

  U kunt uit het bouwarchief gegevens inzien of opvragen die nodig zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

 • Meteen melden

  Via deze pagina kunt u een melding maken van bijvoorbeeld losse stoeptegels of kapotte straatverlichting.

 • Bezwaarschriftencommissie

  Als u bezwaar indient, wordt dit ambtelijk opgepakt of de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan om advies worden gevraagd. Deze commissie is ingesteld door de burgemeester, burgemeester en wethouders, en door de gemeenteraad voor de door hen genomen besluiten.

 • Omgevingsplannen

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien.

 • Leges

  Leges zijn kosten. U betaalt leges voor diensten die de gemeente op uw verzoek levert zoals paspoort, rijbewijs, huwelijk of een omgevingsvergunning. Tarieventabel leges Drechterland 2024Downloaden Tarieventabel leges Drechterland 2023Downloaden