Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Subsidie voor bedrijven

  Door uw onderneming energiezuinig te maken bespaart u op uw energiekosten. Daarnaast is een goed geïsoleerd gebouw comfortabeler om in te werken. Op deze pagina vindt u verschillende subsidies om uw onderneming te verduurzamen. Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan contact op met het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden Holland (SEB-MH). Voor vragen over regionale, nationale en Europese subsidies…

 • Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Belastingen en WOZ

  De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen, dwangsom

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.

 • Kindpas

  De gemeente en Stichting Leergeld vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. Want nu meedoen is straks meetellen. De Kindpas is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar in gezinnen met een laag inkomen. Op de pas staat een bedrag dat bij verschillende winkels besteed kan worden.

 • Begeleiding werken en leren

  Bent u jonger dan 27 jaar en hebt u geen diploma of startkwalificatie? Dan kunt u door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie behalen. De gemeente biedt u hiermee extra ondersteuning.

 • Parkeren in Waddinxveen

  In de gemeente Waddinxveen zijn afspraken gemaakt over het parkeren van uw caravan. En over parkeren in een blauwe zone, in bermen of langs de openbare weg. Wilt u parkeren op een plek waar dit niet is toegestaan? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.