Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Ontheffing venstertijdengebied of autovrijgebied

  Zonder ontheffing mogen bedrijfs- en vrachtauto's alleen tussen 05:00 en 12:00 uur het venstertijdengebied inrijden. Andere voertuigen hebben altijd een ontheffing nodig voor het autovrije gebied. U mag alleen laden en lossen of een dienst verlenen.

 • Groninger wijkvernieuwing

  Met wijkvernieuwing bedoelen we in Groningen niet alleen maar woningen verbeteren, maar ook het in samenhang aanpakken van armoede, groen en buitenzijn, een veilige buurt, positief opgroeien en prettig, duurzaam en gezond wonen. Wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie, gemeente en vele andere partijen bouwen en werken gezamenlijk aan deze aanpak.

 • Beeldscherm op terras tijdens EK voetbal

  Tijdens het EK voetbal 2024 mogen er beeldschermen op de terrassen worden geplaatst. Dit was eerder toegestaan tot 18 juni 2024, maar is nu verlengd tot het einde van het EK zolang het veilig en volgens de voorwaarden plaatsvindt.

 • Nieuwe waardengestuurde strategie voor beheer openbare ruimte

  De gemeente Groningen beheert wegen, parken, speelplekken, enzovoort. De laatste jaren is er veel veranderd. We hebben te maken met andere weersomstandigheden, het aantal plant- en diersoorten wordt minder en we krijgen meer aandacht voor gezond leven en bewegen. Dat heeft gevolgen voor de openbare ruimte. Daarom werken we aan een nieuwe waardengestuurde strategie voor het beheer van de openbare ruimte. Met openbare ruimte bedoelen we de voor iedereen toegankelijke plekken zoals straten en parken. Met waardengestuurd beheer bedoelen we een vorm van maatschappelijk beheer. Hierbij zetten we in op de bijdragen die beheer kan leveren aan de maatschappelijke opgaves. Vanuit beheer zijn er 9 waarden waaraan we kunnen bijdragen. We lichten ze hier toe.

 • Duurzaam voedselsysteem

  Gezond, duurzaam en meer plantaardig voedsel voor iedereen. We hebben een plan opgesteld om daar stap voor stap samen naartoe te werken. Het belangrijkste doel: in 2050 een gezond en duurzaam voedselsysteem.

 • Investeren in de toekomst van Groningen

  In het Gronings volkslied wordt gezongen over een ‘pronkjuweel in een gouden rand’. Een bruisende stad in een weidse omgeving met groen, ruimte en prachtige dorpen. Dat gaat niet vanzelf. Investeren in onderhoud en nieuwe ontwikkelingen zijn nodig. Nu en in de toekomst.

 • Submit a document for registration

  If you would like to have a document registered in the Personal Records Database (BRP), then you need to make an appointment.

 • Inburgeren in Groningen - hoe werkt het?

  Statushouders die in Groningen een nieuw leven willen opbouwen, moeten verplicht inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur moet leren. En dat u meedoet in de maatschappij.

 • Welstandstoetsing en monumententoetsing

  De gemeente Groningen (welstand/monumentencommissie) behandelt elke week nieuwe aanvragen. De aanvragen worden getoetst aan redelijke eisen van welstand, aan de gemeentelijke erfgoedverordening en de Monumentenwet. U kunt aanwezig zijn bij de behandeling van een aanvraag.

 • Agenda college van B&W

  Wat hebben de burgemeester en wethouders van Groningen deze week op de agenda staan?