Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Sluitingsuren van horeca, ontheffing

  Voorwaarden Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Weert dienen openbare inrichtingen gesloten te zijn op maandag tot en met zondag, dagelijks tussen 02.00 uur en 07.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Deze ontheffing wordt uitsluitend...

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Wie kan een verhuizing doorgeven? Je kunt een verhuizing doorgeven: van jezelf, als je 16 jaar of ouder bent. van je echtgenoot / echtgenote als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist. van je geregistreerde partner als je op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde...

 • Rijbewijs aanvragen of verlengen

  Voor het besturen van een auto, motor, vrachtwagen of bromfiets heb je een rijbewijs nodig. Je haalt eerst je theorie- en praktijkexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In sommige gevallen beoordeelt het CBR of je gezond genoeg bent om te rijden. Daarvoor vul je eerst een...

 • Afvalwaterlozing, ontheffing

  Wil je buiten het riool afvalwater lozen, bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond? Dit is in principe verboden zonder dat je een watervergunning hebt. Is jouw woning of ander gebouw (nog) niet aangesloten op het riool, dan kunt een ontheffing aanvragen op het lozingsverbod. Dit kan via...

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Kosten Aanvraag via de website: € 11,15 Aanvraag aan de balie (in persoon): € 15,15 Internationaal model: € 15,20 (dit is een aparte link onder 'Online regelen' hierboven). Voor wie kun je een uittreksel aanvragen? Voor jezelf. Een ouder die op hetzelfde adres woont. Een echtgeno(o)t/geregistreerd...

 • Sportaccommodaties huren

  Tarieven huur De tarieven voor de huur van een sportaccommodatie zijn onder andere afhankelijk van het soort vereniging, gebruik en het gedeelte van de accommodatie dat verhuurd wordt. In sommige gevallen kunt u namelijk ook een deel van de accommodatie huren. Sportzalen kunnen half of volledig gehuurd...

 • Ligplaats vaartuig

  Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert kunnen burgemeester en wethouders gedeelten van het openbare water aanwijzen, waar het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen. Op dit moment...

 • Grondgebruik

  In Weert is er op diverse locaties sprake van gebruik van gemeentegrond. Het meest bekende voorbeeld is dat inwoners/bedrijven gemeentegrond betrekken bij hun eigen perceel of particuliere tuin en het ook als zodanig inrichten. De gemeente Weert is gestart met het in beeld brengen van gemeentelijke...

 • Recreatiewoning bewonen

  Permanente bewoning van een recreatiewoning is niet toegestaan .

 • Grote voertuigen parkeren op openbare weg

  Alles uitklappen Alles inklappen Vrachtwagen of grotere bestelbus Wil je een vrachtwagen of grotere bestelbus op de openbare weg parkeren? Het is verboden een voertuig, dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6.00 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, een oplegger dan...