Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Kernagenda Heukelum

  Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een officiële verklaring dat u in de gemeente West Betuwe staat ingeschreven. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

 • Begraven en asbestemmingen

  Praten over de dood en wat er daarna gebeurt vinden veel mensen niet makkelijk. De keuze tussen begraven en cremeren is heel persoonlijk. Sta er eens bij stil. We leggen u graag uit welke mogelijkheden er in onze gemeente zijn voor begraven en asbestemmingen.

 • Koninklijke onderscheiding voor 19 inwoners West Betuwe

  De volgende inwoners van de gemeente West Betuwe ontvangen tijdens de lintjesregen of op Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

 • Grafrechten en onderhoudrechten

  Op deze pagina staat informatie over grafrechten, onderhoudsrechten en kosten voor begraven en asbestemmingen. Ook vindt u op deze pagina informatie over het verlengen van grafrechten of juist het afstand doen van een grafrecht.

 • Omgevingsvergunning

  Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding.

 • Publicatie voorgenomen verkopen onroerende zaken

  Bekendmaken van verkoop of verhuur van gebouwen of percelen grond die eigendom zijn van de gemeente. De bekendmakingen staan 3 weken online. Als gemeente verkopen of verhuren we gebouwen of grond die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente West Betuwe publiceert de uitgifte van onroerende zaken vanwege de uitspraak van de Hoge raad in het ‘Didam-arrest’ van 26 november 2021. Hieronder kunt u per onroerende zaak het plan en de motivatie van de gemeente West Betuwe zien om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit binnen de vervaltermijn aangeven.

 • Subsidie klimaat, water en riolering

  Het klimaat verandert. Dat merken we ook in West Betuwe. Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Wilt u maatregelen nemen om deze weersextremen op te vangen? Dan kunt u gebruik maken van een subsidie. De subsidie is bijvoorbeeld voor het ‘vergroenen’ van uw tuin, de aanleg van een groen dak of een regenton.

 • Gezondheidsverklaring voor rijbewijs

  In de Gezondheidsverklaring beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Aan de hand daarvan bepaalt het CBR of u gezond genoeg bent om te rijden. Soms regelt uw rijschool de Gezondheidsverklaring. Ook kunt u deze aanvragen bij het CBR of de gemeente.

 • Ruimen van graven

  Om te zorgen voor voldoende ruimte voor begraven op de algemene begraafplaatsen, ruimen we graven waarvan de grafrechten zijn vervallen, niet zijn verlengd of afstand is gedaan. Dit zijn gemiddeld 150 graven per jaar. Voordat we graven ruimen volgen we een zorgvuldig proces. We publiceren de lijst met graven op onze gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, op deze website en op het informatiebord op de begraafplaatsen. Ook plaatsen we bij de te ruimen graven een bordje met de mededeling dat het graf na een jaar geruimd wordt.