Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Kernagenda Opijnen

  Op deze agenda van Opijnen staan thema's, activiteiten en aandachtpunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Kernagenda Spijk

  Op deze kernagenda staan aandachtspunten die de inwoners van Spijk, Vogelswerf en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Een garantstelling of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bepaalde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Kernagenda Waardenburg

  De gemeente West Betuwe en een groep inwoners en vrijwilligers van Waardenburg maken zich samen sterk voor prettig wonen en leven in Waardenburg en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan de punten die het resultaat zijn van de gesprekken tot nu toe.

 • Handtekening legaliseren

  Door legalisatie bewijst u dat uw handtekening echt van u is. Dit regelt u bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Naamgebruik veranderen

  Met welke naam moet de overheid u aanschrijven?

 • Kernagenda Rhenoy

  Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Rhenoy en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Glasvezel in Rivierenland

  Regio Rivierenland gaat de samenwerking aan met Digitale Stad om een hoogwaardig glasvezelnetwerk aan te leggen in de buitengebieden van de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het project is succesvol verlopen, de gestelde minimale deelname door Digitale Stad is gehaald. De gemeenteraden zijn kort na de zomer aan zet om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk op te richten.

 • Kernagenda Hellouw

  Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners belangrijk vinden voor de komende jaren.