Zoekresultaat 1 - 10 van 81 resultaten

 • Gemeentebelastingen

  Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De heffing en invordering van deze belastingen is uitbesteed aan SVHW.

 • Gedenktekens, grafbeplanting en onderhoud graven

  Bij het graf kunt u een gedenkteken plaatsen. Hiervoor heeft u een plaatsingsvergunning nodig. Meestal regelt uw steenhouwer deze vergunning. Zo niet, dan moet u zelf de vergunning bij ons aanvragen. U kunt op het graf ook planten en/of andere natuurlijke materialen aanbrengen.

 • Winkels in Barendrecht

  Barendrecht heeft 2 winkelcentra en een woonboulevard. Ook zijn er wat kleinere winkelgebieden.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Bingo is een klein kansspel. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. U maakt hiervan een melding bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Zakelijk Energieloket voor ondernemersĀ 

  Stichting Energieke Regio is het Zakelijk Energieloket voor ondernemers in Barendrecht. Deze gemeenten hebben als doel om voor 2050 energieneutraal en circulair te zijn. Hiervoor moeten er nog stappen gezet worden. Door inwoners maar ook door ondernemers. Het energieloket is er om ondernemers en maatschappelijke organisaties hierbij te helpen.

 • Geluidsoverlast melden

  Geluidshinder is verboden. De gemeente kan u een ontheffing verlenen op aanvraag. Lees op deze pagina hoe u dat regelt.

 • Marktvergunning

  Op vrijdag is er weekmarkt in het centrum van Barendrecht. Op woensdag is de weekmarkt in Carnisselande. Wilt u spullen of eten verkopen op een vaste plek op de weekmarkt? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente mag uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of wanneer u deze vergunning of subsidie al heeft. Dit doen we met een Bibob-onderzoek. Bibob staat voor de 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'.

 • Cultuurhistorisch erfgoed van Barendrecht

  Met cultuurhistorisch erfgoed bedoelen we de monumenten, maar ook de archeologische vindplaatsen, beschermde dorpsgezichten en andere objecten die van cultuurhistorische waarde zijn. Welke soorten monumenten er zijn, hoe de gemeente deze beschermt en wat dit betekent voor eigenaren van monumenten leest u op deze pagina.