Zoekresultaat 1 - 10 van 125 resultaten

 • Idee voor wijk of buurt

  Goede ideeën voor wijk of buurt kunnen gemeld worden bij de wijkbeheerder. De gemeente bekijkt dan hoe ze kan helpen met de uitvoering.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. Dit proces verloopt in drie stappen.

 • Onroerend goed van gemeente kopen, huren of pachten

  Als iemand onroerend goed van de gemeente wil kopen, huren of pachten, dan kan dit aangevraagd worden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Informatiestand plaatsen

  Voor het plaatsen van een informatiestand op een openbare plek of eigen terrein grenzend aan de openbare weg is een vergunning nodig.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Bodemonderzoek

  De resultaten van bodemonderzoek worden door de gemeente gebruikt om te bepalen of een locatie geschikt is voor het gewenste gebruik van de grond.