Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Tijdelijke verkeersmaatregel

  Als u tijdelijk de openbare weg in de gemeente geheel of gedeeltelijk wilt afzetten, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Dit doet u door het aanvragen van een verkeersbesluit. Vaak is dit het geval bij het organiseren van een evenement of bij (bouw)werkzaamheden. Het verkeersbesluit moet u minimaal 8 weken van te voren indienen.  Verkeersbesluit aanvragen U kunt ook schriftelijk een verkeersbesluit aanvragen (pdf, 390kb).

 • Tijdelijke reclame plaatsen voor een evenement

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een aanwezige lantaarnpaal. U meldt dit vooraf bij de gemeente.

 • Monumentensubsidie

  Als eigenaar van een gemeentelijk monument of rijksmonument kunt u een lening of subsidie aanvragen voor werkzaamheden aan uw monument. Leningen Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis komt u in aanmerking voor de Restauratiefonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente van de Rijksoverheid. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een lage rente voor onderhoud of restauratieplannen aan uw gemeentelijk monument. Subsidies Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is zoals een pakhuis, boerderij, kerk, kantoor- of fabrieksgebouw, is er een instandhoudingssubsidie. Deze subsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. U moet voldoen aan de voorwaarden die de provincie Gelderland stelt. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente Oldebroek. Voor onderhoud, restauratie en duurzame maatregelen aan uw gemeentelijke- of rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Oldebroek. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de meerkosten die voor de instandhouding van het monument worden gemaakt. De hoogte van de subsidie bedraagt: voor onderhoudswerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.000,- per 2 kalenderjaren; voor restauratiewerkzaamheden geldt een percentage van 20% met een maximale subsidiebijdrage van € 2.500,- per 5 kalenderjaren; Voor duurzaamheidsmaatregelen geldt een percentage van 30% met een maximale subsidiebijdrage van € 1.500,- per 15 kalenderjaren.

 • Riool verstopt

  Als u last heeft van een verstopt riool, probeert u eerst te onderzoeken waar het probleem zit. Bij een verstopping op uw eigen terrein schakelt u zelf een loodgieter in. Als de verstopping op gemeentegrond zit, kunt u dit melden bij de gemeente. Wij verhelpen dan de verstopping. Melding doorgeven of bel met 0525 63 82 00.

 • Asbest verwijderen

  Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt in woningen en gebouwen. Wilt u asbest in of rondom uw woning of bedrijf verwijderen? Dan moet u dit vooraf melden via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) handelt de melding af. Melding indienen met DigiD Asbest zelf verwijderen Deze werkzaamheden mag u zelf doen: Verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), maximaal 35m2 per perceel. Verwijderen van niet-gelijmde vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking, maximaal 35m2 per perceel. U moet minimaal 5 werkdagen van te voren een melding indienen. Richtlijnen asbest verwijderen en verpakken Draag beschermende kleding. Houd de delen zoveel mogelijk intact. Spuit het asbestafval nat. Pak het asbestafval dubbel in. Gebruik hiervoor speciale asbestzakken of doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2mm en omwikkel dit met een laag tape. Herhaal deze handelingen nog een keer. Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. Lever het verpakte asbestafval in bij een afvalinzamelaar, bijvoorbeeld Van Werven. Asbest laten verwijderen Als u meer dan 35m2 aan asbest wilt verwijderen moet u dit laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan ook een asbestinventarisatierapport nodig. Dien de melding minimaal 4 weken van te voren in.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door. Klein kansspel melden U kunt ook schriftelijk een klein kansspel melden (pdf, 336kb)

 • Onroerendezaakbelasting

  Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfsgebouw, stuk grond) betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB).  Er zijn twee soorten OZB: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting geldt voor woningen en niet-woningen. De gebruikersbelasting geldt alleen voor niet-woningen. Met wijzigingen door bijvoorbeeld verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar. Woning of niet-woning? Als de waarde van het woongedeelte minder dan 70% deel uitmaakt van de totale waarde van de onroerende zaak, is voor de OZB sprake van een niet-woning. Is de waarde van het woongedeelte 70% of meer van de totale waarde, dan is voor de OZB sprake van een woning. De grondslag voor de eigenarenbelasting is gelijk aan de totale WOZ-waarde van het object. De grondslag voor de gebruikersbelasting voor niet-woningen is gelijk aan de waarde van het niet-woninggedeelte. 

 • Oud papier en karton

  Het apart houden van oud papier en karton is goed voor het milieu. Oud papier wordt gerecycled tot nieuw papier en karton. Dat bespaart bomen en energie. Oud papier kunt u zelf wegbrengen naar één van onderstaande containers: Oldebroek, Bovenmolenweg 7 (maandag t/m zaterdag). Wezep, Oranjeboomlaan 27 (De Schakel, op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur). Inzameling door Vereniging Old'Papier Eén keer in de maand op zaterdag wordt vanaf 07.30 uur bij u in de wijk (binnen de bebouwde kom) oud papier opgehaald door Vereniging Old'Papier. De inzameling gebeurt door gebruik te maken van de grijze containers met blauwe deksel. Buiten de bebouwde kom wordt uw papier doordeweeks ingezameld met behulp van de grijze container met blauwe deksel. Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling van oud papier bekijken. Wat hoort bij het oud papier en karton? Kranten, folders, enveloppen met of zonder nietjes WC-rolletjes en kartonnen dozen Verpakkingen, zoals rijstverpakkingen Wat hoort niet bij het oud papier en karton? Geplastificeerde verpakkingen die je niet kunt scheuren Pizzadozen, want die zijn te vies om te recyclen Papieren broodzakken met waslaagje

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Voor het plaatsen van kabels en leidingen in openbare grond heeft u een vergunning of toestemming nodig van de gemeente. De gemeente verleend alleen een vergunning/toestemming voor kabels en/of leidingen van algemeen belang (nutsvoorzieningen). Voor communicatiekabels zijn de regels van de Telecommunicatiewet van toepassing. Ook gelden voor vergunningverstrekking specifieke randvoorwaarden die mede afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken. Horecabedrijven en slijterijen vragen Model A aan. Paracommerciële instellingen vragen model B aan. Vraag de alcoholvergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Alcoholvergunning model A (pdf, 831kb) Alcoholvergunning model B (pdf, 660kb)