Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Melding of klacht openbare ruimte

  U heeft een melding of klacht over de buitenruimte en/of afval. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. U ervaart overlast of u bent ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht. Geef het door.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

 • Metaal en puin

  Al uw metalen kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder metalen vallen bijvoorbeeld: Oud ijzer, zoals fietsenSchone ijzeren vaten Gietijzer, zoals hekwerk Uw puin kunt u aanleveren op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand tussen 9:30 en 12:00 uur. Onder puin vallen alle steenhoudende materialen…

 • (Overlast en bestrijding van) Dieren en ongedierte

  Ongedierte kan voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Het knaaggedrag van ratten en muizen aan leidingen en kabels kan gevaarlijke situaties veroorzaken zoals kortsluiting en brand.

 • Vrijwilligerswerk

  Het vrijwilligerspunt Rheden ondersteunt inwoners en organisaties in de gemeente Rozendaal bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

 • Rioolwaterafvoer werkt niet goed

  De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het riool op gemeentegrond snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. De scheidslijn tussen gemeente- en privégrond is genoteerd in de rioolinlaatstaat van het huis. Deze staat behoort in het bezit te zijn van de huiseigenaar. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor een verstopping van…

 • Werkloos na uw vijftigste

  Bent u ouder dan 50 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Bent u ouder dan 60 en werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een IOW-uitkering. IOW staat voor Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Meer informatie over de IOAW vindt u op de website van de…

 • Asbest

  U kunt kleinere hoeveelheden asbest brengen naar de gemeentewerf aan de Moestuin. Dit dient wel op afspraak te gebeuren. Verpakken van asbest Het asbest moet goed zijn verpakt in stevig plastic, dit kan landbouwplastic zijn of lege kunstmestzakken, dit alles dient u goed dicht te plakken. Asbesthoudende platen moeten zijn verpakt in stevig folie dat ook is dichtgeplakt. De pakketten…

 • Grof huishoudelijk afval

  Grofvuil is het huishoudelijk afval dat niet in uw minicontainer of verzamelcontainer past. Denk aan banken, kasten of matrassen.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U heeft schade geleden en denkt dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in. Wanneer een schadeclaim indienen Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen…