Zoekresultaat 1 - 10 van 131 resultaten

 • Gebruik achternaam veranderen

  U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. U kunt ervoor kiezen om een andere naam te gebruiken: als u gaat trouwen als u een geregistreerd partnerschap aangaat als u gaat scheiden

 • Bijzondere bijstand

  Soms krijgt u te maken met bijzondere kosten, zoals de kosten voor bewindvoering of een maaltijdvoorziening. Als u die niet zelf kunt betalen, kan de gemeente u misschien ondersteunen met bijzondere bijstand.

 • Eigen bijdrage leerlingenvervoer

  Volgt de leerling basisonderwijs en/of speciaal basisonderwijs? Dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Dit zijn de kosten van het openbaar vervoer van de eerste 6 kilometer naar school. De eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw gezamenlijke inkomen. 

 • Graafmelding

  Wilt u met een graafmachine werkzaamheden uitvoeren in een ondergrond waarin kabels en leidingen liggen? U moet dan van tevoren een graafmelding doen bij het Kadaster. Na de graafmelding krijgt u informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. U hebt deze informatie nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Soms heeft u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Waarmerken betekent dat een kopie gelijk is aan het originele document. Het waarmerken van een diploma wordt niet bij de gemeente gedaan. Daarvoor kunt u terecht bij een notaris of bij Duo.

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

  Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats bij een woning met een verkeersbord met het kenteken van de auto erop.

 • Muziekevenementen

  Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden.

 • Snoeihout verbranden

  Voor het verbranden van snoeihout is vaak geen ontheffing nodig. Een melding aan de gemeente is voldoende. Voor paasvuren en kampvuren moet altijd ontheffing worden aangevraagd.

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Een verklaring huwelijksbevoegdheid is een internationaal document dat soms nodig is als u wilt trouwen in het buitenland. Het document verklaart dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen. Vraag goed na bij de buitenlandse instantie die uw huwelijk sluit, welke documenten zij van u nodig hebben. De verklaring huwelijksbevoegdheid kunt u alleen op afspraak aanvragen.