Zoekresultaat 1 - 10 van 215 resultaten

 • WW bij werkeloosheid

  Indien u werkeloos bent (geraakt), dan kunt u een WW uitkering aanvragen bij het UWV.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De Individuele inkomenstoeslag (iit) is een bijdrage die een keer in de 12 maanden kan worden toegekend. Om deze toeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. Woont u samen of bent u gehuwd, dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen: u bent ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd u heeft de afgelopen…

 • First registration in the Netherlands

  You file your ‘first registration’ when you are moving to the Netherlands for the first time or when you’ve registered before but have left the Netherlands before the 1st of October 1994.

 • Melden plaatsen van objecten op de openbare weg

  Het is niet toegestaan om zonder toestemming objecten zoals containers, bouwketen of steigers op de openbare weg, stoep of in het openbaar groen te plaatsen.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Afschrift burgerlijke stand

  Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Denk hierbij aan: een uittreksel echtscheidings-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister, geregistreerd partnerschap, erkenningsakte van een kind, bewijs van Nederlanderschap, bewijs van inschrijving.

 • Tegemoetkoming energielasten voor maatschappelijke organisaties (Subsidieregeling CHT)

  De gemeente heeft een subsidieregeling (Subsidieregeling CHT 2023), waardoor maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur (eenmalig) financieel kunnen worden ondersteund.

 • Bijstand voor zelfstandige ondernemers

  Als u zelfstandig ondernemer bent of als zelfstandige wilt starten en (tijdelijk) financiële problemen heeft, kan WerkSaam Westfriesland u misschien helpen.

 • Emigreren

  We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

 • Omwisselen buitenlands of militair rijbewijs

  Het omwisselen van een buitenlands of militair rijbewijs doet u zelf. U doet dit in de gemeente waar u staat ingeschreven.