Zoekresultaat 1 - 10 van 188 resultaten

 • Wijziging naamgebruik

  Als uw burgerlijke staat is gewijzigd kunt ervoor kiezen de naam van uw partner te gebruiken of juist niet meer te gebruiken. Uw geslachtsnaam (achternaam) verandert niet, alleen de naam waarmee u voortaan wilt worden aangeschreven. Als de aanschrijfnaam moet worden gewijzigd, moet  een verklaring van naamgebruik worden ingevuld. U kunt de aanschrijfnaam kosteloos wijzigen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die u als eigenaar van een woning, gebouw of stuk grond moet betalen. De hoogte van deze belasting is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. U ontvangt de aanslag voor de OZB meestal in februari (in 2024 is dit maart) en kunt deze in twee gelijke termijnen betalen. Als u wilt kunt u er ook voor kiezen om via automatische incasso te betalen. U kunt uw OZB en WOZ-waarde online bekijken via de knoppen hieronder.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen en dat van uw eventuele partner. U kunt kwijtschelding aanvragen met behulp van uw DigiD. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.  

 • Tijdelijke verhuur woning

  Als u een leegstaande woning te koop aanbiedt, kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning voor tijdelijke verhuur (op basis van de Leegstandwet) aanvragen bij de gemeente.

 • Bijstandsuitkering

  Bent u 18 jaar of ouder? Heeft u onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.

  Bent u voor 1965 geboren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. De gemeente beslist over uw recht op een uitkering.

  Een bijstandsuitkering vraagt u aan op www.werk.nl. U heeft daarbij uw DigiD-inlogcode nodig.

 • Omgevingsvergunning - intrekken

  Op uw verzoek kan de gemeente een omgevingsvergunning intrekken. Voor het intrekken van een omgevingsvergunning dient u in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

  • registratienummer van de vergunning die (gedeeltelijk) moet worden ingetrokken;
  • daarnaast moet uw brief zijn voorzien van een datum en uw handtekening;
  • de reden waarom u de vergunning wilt intrekken;
  • dieraantallen etc. (milieu- activiteiten) die komen te vervallen.

 • Fashioncheque

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u één of meerdere inwonende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een fashioncheque. 

 • Hulp en Ondersteuning wmo - Om te beginnen

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en welzijn. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Vaak kunt u zelf de oplossing vinden en betalen. Heeft u hulp nodig om mee te kunnen doen in de samenleving, dan is die vaak wel te vinden bij familie, buren of vrijwilligers. Op deze website vindt u meer van dergelijke mogelijkheden. Soms verwijzen wij door naar het aanbod van welzijnsorganisatie Salut of andere organisaties.

  U vindt hier een overzicht van veelgevraagde hulp die welzijnsorganisatie Salut u kan bieden: Salut. - veelgevraagde hulp.

  Andere oplossingen gaan voor. Deze vindt u hieronder.

 • WOZ - Inlichtingen formulier

  Burgers die een woning hebben aangekocht in de gemeente ontvangen een inlichtingenformulier. Het kan zijn dat u bij het openen van de brief al enkele vragen heeft. Hieronder volgen de meest voorkomende vragen en antwoorden. Zit u toch nog met vragen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via info@hofvantwente.nl of via ons telefoonnummer: 0547 858 585

 • Geboorteaangifte

  De aangifte van geboorte doet u in de gemeente waarin uw kind is geboren. Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen.