Zoekresultaat 1 - 10 van 265 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Bij winters weer kan het glad worden op de wegen. Daarom strooien we de belangrijkste wegen. Dit zijn voornamelijk wegen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de busroutes, routes in het centrum en routes naar provinciale wegen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart oude tekst? (GPK)

  Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft mag u op speciale parkeerplaatsen parken. Deze parkeerplaatsen zijn speciaal voor mensen met een handicap

 • Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

  Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Degene die een bouwwerk bouwt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat bouwwerk en moet ook aantonen dat het aan de eisen voldoet. De gemeente heeft de taak om vooraf bij een vergunningaanvraag te toetsen of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en zorgt tijdens de bouw voor het toezicht. Door de nieuwe wet Wkb doet de gemeente dit voor bepaalde bouwwerken niet meer. De wet heeft bouwwerken aangewezen die een laag risico hebben als er iets mis gaat. Voor het bouwen van die bouwwerken moet u zelf een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht.

 • Milieustraat

  Wilt u grof afval kwijt en is het niet geschikt voor de Kringloopwinkel, dan kunt u terecht bij één van onze milieustraten.

 • Pgb vanuit de Jeugdwet of Wmo

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het u vanwege mentale of fysieke beperkingen niet om alle taken uit te voeren die horen bij het schoon en leefbaar houden van uw woning, dan heeft u wellicht wat hulp nodig.

 • Respijtzorg

  Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Heeft u een buitenlands rijbewijs en woont u in Nederland? U mag tijdelijk in Nederland rijden met het buitenlands rijbewijs. Daarna moet u het rijbewijs omwisselen via de gemeente.

 • Jeugdhulp

  Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden? Dan kunt u voor jeugdhulp contact opnemen met het Gebiedsteam, via 0519-298 888 (optie 1 sosjaal domein). Van maandag tot en met donderdag bereikbaar vanaf 8.30-16.30 en vrijdag van 8.30-12.00. U kunt ons ook een e-mail sturen. Jeugdhulp is in principe bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en/of hun ouders. Ingezette jeugdhulp kan in sommige situaties doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  De (onafhankelijke) cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en kan praktische zaken voor u regelen.