Zoekresultaat 1 - 10 van 58 resultaten

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland.

 • Oplaadpunt elektrische auto

  Rijdt u een elektrische auto, maar kunt u geen laadpaal kwijt op uw eigen terrein? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen.

 • MeldPunt milieu

  Overlast van geluid of geur van een bedrijf kunt u melden bij het MeldPunt Milieu. Dit meldpunt is een onderdeel van de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst IJsselland voert milieutaken uit voor de gemeente. Waaronder de toezicht op en de handhaving van milieuzaken in de gemeente. Het MeldPunt Milieu is telefonisch...

 • Alcoholwet

  Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. 

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Wanneer u een gebouw gaat gebruiken waarin veel mensen samen komen, moet u vooraf een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

 • Begraven en grafrechten

  Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer.

 • Hulp bij vervoer

  Misschien kunt u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet meer zelfstandig reizen. Of vindt u het moeilijk u te verplaatsen in en om uw woning. Daardoor kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen doen. Of kunt u geen andere mensen meer ontmoeten. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw...

 • Planschade

  Heeft u schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan van de gemeente? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding vanwege planschade.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen: Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt. Vrieling Adviesgroep behandelt en beoordeelt uw schadeclaim namens de gemeente Ommen. Als de gemeente aansprakelijk...

 • Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

  In de gemeente zijn op monumenten aanwezig. Monumenten zijn vaak gebouwen, maar ook kunnen ook archeologische vondsten of parken of begraafplaatsen zijn. Rijksmonumenten zijn van nationaal belang, bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp...