Zoekresultaat 1 - 10 van 282 resultaten

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  Ondernemers kunnen een BIZ oprichten, waarbij ze samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

 • Reizen met kinderen

  Als ouder en kind naar het buitenland reizen, heeft het kind een eigen identiteitsbewijs nodig. Soms is ook toestemming nodig van de andere ouder.

 • Jeugdsport, subsidie

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen.

 • Volwasseneneducatie

  Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen en leerlingen die vast zijn gelopen in regulier onderwijs. Het kan gevolgd worden op het ROC.

 • Naamswijziging voornaam

  De rechter kan gevraagd worden een voornaam wijzigen. Een advocaat is nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Aanschrijving door de gemeente

  Iedereen houdt zich aan de wet. Zo niet, dan stuurt de gemeente een aanschrijving als waarschuwing.

 • Afval, huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval wordt op verschillende manieren ingezameld. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangeboden.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.