Zoekresultaat 1 - 10 van 38 resultaten

 • Burgerinitiatief indienen bij de Tweede Kamer

  Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen.

 • Energielabel woning aanvragen

  Wilt u een energielabel aanvragen voor uw woning? Maak een afspraak met een energieadviseur.

 • In hoger beroep gaan tegen uitspraak bestuursrechter

  Bent u bij de rechter in beroep gegaan tegen een beslissing van de overheid? En bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar of beroep.

 • Klacht indienen over een overheidsinstantie

  U kunt een klacht indienen bij een overheidsinstantie als u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld als u te lang heeft moeten wachten op een reactie.

 • Verzoekschrift indienen bij Eerste of Tweede Kamer na verkeerde beslissing Rijksoverheid

  Vindt u dat de Rijksoverheid een verkeerde beslissing heeft genomen over een situatie waar u persoonlijk bij betrokken bent? Dan kunt u een verzoekschrift indienen.

 • Stemmen buiten Nederland bij verkiezingen

  Bent u als Nederlander buiten Nederland? Dan kunt u stemmen bij Nederlandse verkiezingen of voor het Europese Parlement.

 • Rechtstreeks beroep instellen tegen beslissing overheid

  Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Dan kunt u soms rechtstreeks in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 • Uitspraken Huurcommissie zoeken

  Zoek in de uitspraken van de Huurcommissie op hun website.

 • Ontheffing bewaartermijn asbus aanvragen

  Wilt u de as van een overledene kort na een crematie meenemen? Vraag ontheffing van de bewaartermijn van de asbus aan.