Zoekresultaat 1 - 10 van 332 resultaten

  • Automatische incasso regelen

    De Regionale Belastinggroep (RBG) verzorgt de belastingheffing voor Delfland. Als je niet in staat bent om je waterschapsbelastingaanslag nu in één keer te betalen, kun je in termijnen betalen.

  • Grondwateronttrekking

    Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

  • Code (onjuist) wijzigen

    Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de code op de aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. In zo'n geval kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van de code.

  • Kabels en leidingen leggen bij een dijk of kade

    Je wil kabels of leidingen leggen bij een dijk of kade. Of je wil deze weghalen. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. Lees op deze pagina hoe je die aanvraagt.  

  • Dode dieren (in het water) melden

    Ziet u dode dieren in het water? Meld dit dan aan ons, dan ruimen we ze op.

  • Praktijkopdracht in de klas

    Samen met de docent en/of leerlingen bedenken we een uitdagend vraagstuk op gebied van klimaat en duurzaamheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit of waterveiligheid. De praktijkopdracht richt zich op scholieren van het VMBO en Technasia Havo- of VWO.

  • Ontheffing vaarverbod particulieren

    Als direct aanwonende of als rondvaartondernemer kun je een ontheffing van het verbod om gemotoriseerd te mogen varen aanvragen bij Delfland.

  • Bronneringswater lozen

    Je wil water dat je oppompt bij een bronbemaling lozen op een beek. sloot of vijver. Soms moet je dit melden bij ons. Soms moet je een vergunning aanvragen. Dit hangt af van hoeveel water je wil lozen. En van hoe schoon het water dat je wil lozen is. 

  • Verhuizing, adreswijziging

    Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door.

  • Erfpacht

    Erfpacht geeft het recht om een stuk grond te gebruiken dat eigendom is van een andere partij. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond: de canon.