Zoekresultaat 1 - 10 van 270 resultaten

 • Invorderingsrente

  Dit is een vergoeding voor de rente die wij mislopen door uw betalingsachterstand.

 • Grondwateronttrekking voor drinkwater voor vee

  Grondwateronttrekking voor drinkwater voor vee

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing of infrastructuur

  Grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing of infrastructuur

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

  Heb je een laag inkomen? Dan hoef je mogelijk geen of minder belasting betalen. Of je kwijtschelding krijgt hangt af van jouw persoonlijke situatie.

 • Bezoek ons archief

  Maak een afspraak om het historisch archief van waterschap Brabantse Delta en zijn rechtsvoorgangers te raadplegen.

 • Grondwateronttrekking voor proefonttrekking

  Grondwateronttrekking voor proefonttrekking

 • Handhavingsverzoek

  Is er schade ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij Waterschap Limburg ligt? Meld het hier.

 • Kwijtschelding

  Kwijtschelding belasting