Zoekresultaat 1 - 10 van 119 resultaten

 • Grondwateronttrekking

  Onttrek je grondwater uit een put of bron? Wanneer dat meer is dan 10 m³ per uur moet je dit melden of een vergunning aanvragen.

 • Code (onjuist) wijzigen

  Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de code op de aanslag niet klopt, bijvoorbeeld omdat uw gezinssamenstelling is veranderd. In zo'n geval kunt u een aanvraag doen voor het wijzigen van de code.

 • Grondwateronttrekking voor drinkwater voor vee

  Grondwateronttrekking voor drinkwater voor vee

 • Bronneringswater lozen

  Je wil water dat je oppompt bij een bronbemaling lozen op een beek. sloot of vijver. Soms moet je dit melden bij ons. Soms moet je een vergunning aanvragen. Dit hangt af van hoeveel water je wil lozen. En van hoe schoon het water dat je wil lozen is. 

 • Grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing of infrastructuur

  Grondwateronttrekking voor drooghouden en beschermen van ondergrondse bebouwing of infrastructuur

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

  Heb je een laag inkomen? Dan hoef je mogelijk geen of minder belasting betalen. Of je kwijtschelding krijgt hangt af van jouw persoonlijke situatie.

 • Grondwateronttrekking voor proefonttrekking

  Grondwateronttrekking voor proefonttrekking

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven

  Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van handelingen daarin of daarboven

 • Grondwater onttrekken bij nood

  Je wil grondwater onttrekken in geval van nood. Bijvoorbeeld voor het blussen van een brand. Je hebt dan geen vergunning nodig.  Je moet wel een melding doen. Lees hieronder hoe je dat doet.