Zoekresultaat 91 - 100 van 103 resultaten

 • Wet Open Overheid

  Iedereen kan bij de gemeente Landsmeer informatie vastgelegd in documenten opvragen. Dit heet een Woo-verzoek. Met dit verzoek wordt gevraagd de informatie voor iedereen openbaar te maken, tenzij de gemeente redenen heeft om de informatie niet of niet voor iedereen openbaar te maken.U mag...

 • Vragen over epidemieĆ«n stellen

  Voor vragen over epidemieën neemt u contact op met de GGD.

 • Automatische Externe Defibrillatoren (AED)

  Een AED is een apparaat dat na bevestiging op het lichaam kan registreren wat de hartproblemen zijn. Wanneer er sprake is van een hartstilstand, geeft de AED een elektrische schok om het hart weer op gang te krijgen. Een AED kan het niet alleen; reguliere reanimatie blijft noodzakelijk.

 • Ondergrondse olietank melden

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? Meld het bij de gemeente.

 • Voertuig op straat verkopen

  Als u een voertuig parkeert om te verkopen, dan moet u zich aan een aantal regels houden.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkend adviesbureau. Het rapport van dit onderzoek stuurt u naar de gemeente via het...

 • Inrit over water aanleggen

  Voor het maken van een inrit over water heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een inrit maken van uw garage naar de weg. Deze inrit loopt dan over een watergang of sloot.

 • Horecabedrijf beginnen

  Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

 • Melden van tijdelijk plaatsen containers e.d.

  Om tijdelijk bijvoorbeeld containers, bouwsteigers, chemische toiletten en keten op of aan openbare plaatsen in de gemeente Landsmeer te plaatsen zijn er een aantal regels waaraan u moet voldoen. Dit leest u in bijgevoegd beleidsdocument.