Zoekresultaat 91 - 95 van 95 resultaten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Wanneer iemand naar het oordeel van het college niet in staat is tot zelfredzaamheid of participatie en onvoldoende is geholpen met de inzet van de eigen verantwoordelijkheid, gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, kan het college beslissen tot het verstrekken van een (individuele) maatwerkvoorziening.

 • Groene en grijze container

  Groene en grijze container

 • Takkenafval en bladafval

  Klein chemisch afval, bouw- en sloopafval, naaldencontainer, bedrijfsafval, asbest. Lees hoe u dit afval opruimt.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Geheimhouding persoonsgegevens

 • Klacht indienen

  Klacht indienen