Zoekresultaat 91 - 96 van 96 resultaten

 • Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval

  Sommige inwoners hebben door ziekte structureel meer restafval. Bijvoorbeeld medisch afval of incontinentiemateriaal. Als u dit niet zelf of met hulp naar het milieuperron kunt brengen, komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van de gemeente Maastricht. Lees hier wat de voorwaarden zijn en hoe u de tegemoetkoming aanvraagt.

 • Exploitatievergunning, aanvragen

  Als u in uw horecabedrijf geen alcohol verkoopt of eten en alcoholvrije dranken in een automaat, heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Marktstandplaats, eenmalige of vaste toewijzing

  Als u een vaste standplaats wilt op een markt, moet u zich inschrijven. Hiervoor moet u namelijk op de wachtlijst staan.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen op aangewezen transportwegen. Wilt u gevaarlijke stoffen over andere wegen vervoeren, dan vraagt u een ontheffing aan. U moet dan wel duidelijk kunnen aangeven waarom u het vervoer niet anders kunt regelen.

 • Gladheidsbestrijding

  Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers. De gemeente strooit eerst de busroutes, belangrijke doorgaande fietspaden en grotere doorgaande wegen en bruggen.

 • Alcoholwetvergunning, leidinggevende toevoegen/wijzigen

  Een leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf op dat de vergunninghouder niet aanwezig is. De leidinggevende moet op de vergunning staan, anders moet het bedrijf dicht als de vergunninghouder er niet is. U kunt een leidinggevende laten toevoegen of verwijderen.