Zoekresultaat 101 - 105 van 105 resultaten

 • Overzicht geleverde persoonsgegevens opvragen

  (Overheids)organisaties kunnen gegevens van u opvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor pensioenen, uitkeringen, huurtoeslag, belastingen of rechtszaken. Wilt u weten welke gegevens de gemeente over u heeft geleverd? Dan kunt u hiervan een overzicht opvragen. Dit doet u in de gemeente waar u woont.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid. Maak een afspraak U kunt u persoonsgegevens opvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 14 0182. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

 • Subsidie verantwoorden

  Heeft u voor 2022 een jaarlijkse subsidie gekregen? Dan moet u verantwoording afleggen over de verleende subsidie. Met de gevraagde gegevens kan de gemeente uw aanvraag tot vaststelling behandelen. Ontving u het afgelopen jaar een brief waarin u de subsidie voor 2021 mocht doorschuiven naar 2022? Ook voor deze subsidie vragen wij om een verantwoording. U kunt dan zowel voor de subsidie voor 2021, als die voor 2022 één verantwoordingsformulier invullen. Wel moet uit de gevraagde bijlagen duidelijk blijken of het om 2021 en/of 2022 gaat. Verantwoording doorgeven Een aanvraag tot vaststelling kan elk jaar vanaf 1 mei tot en met 1 juni. Verordeningen en regelingen Subsidieverordening 2019 Subsidieverordening 2023 Subsidieregeling 2022 Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2021 Contact Heeft u vragen over het doorgeven van een verantwoording voor subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen, ziet u op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen of intrekken Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Geheimhouding aanvragen of intrekken

 • Bureau Leerlingzaken

  Bureau Leerlingzaken voert de leerplichttaken uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier tijdelijk wonen, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Leerplichtwet Ouders of verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij moeten hun kind inschrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. Als uw kind ziek is, moet u dat meteen melden bij de school. Op de website van Bureau Leerlingzaken website van Bureau Leerlingzaken vindt u informatie over de werkzaamheden. Contact Bureau Leerlingzaken is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda Telefoon: 0182-588586 E-mail: info@leerlingzakenmh.nl