Zoekresultaat 111 - 116 van 116 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Vraag deze digitaal bij ons aan:

 • Dorps- en wijkraden Edam-Volendam

  Waar een dorpsraad of wijkraad actief is in uw buurt vragen wij u contact met hen op te nemen voor steun van uw idee. Subsidie aanvragen kan via onderstaande knop. Lees hieronder op de pagina wat u nodig heeft voor deze aanvraag.

 • Inspreken bij een raadsplein of bijwonen van een vergadering

  Het raadsplein bestaat uit een of twee bespreekrondes. Daarin worden de raadsvoorstellen besproken en voorbereid die op de agenda staan van de raadsvergadering. Na een pauze begint de raadvergadering. U kunt tijdens een bespreekronde van het raadsplein gebruik maken van uw spreekrecht. Dit betekent dat u aan het begin van de bespreekronde uw standpunt over een bepaald onderwerp kunt toelichten. De raadsleden kunnen vervolgens vragen aan u stellen en u krijgt de tijd die te beantwoorden. U kunt ook iemand het woord laten voeren namens uzelf.

 • Afwijken Omgevingsplan (v/h Bestemmingsplan)

  In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: -Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? -Hoe groot mogen de aanwezige bouwwerken zijn? -Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? -Mogen wegen worden aangelegd? -Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Gaat u (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen? Dan is het raadzaam om vooraf het betreffende omgevingsplan in te zien. Hierin staan alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Wilt u een bouwwerk groter maken dan het omgevingsplan toestaat? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen of af te wijken van het omgevingsplan. Dit kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Wij raden u echter aan eerst een vooroverleg in te dienen.

 • Contact met de Raadsleden

  Contactgegevens en samenstelling Raadsleden

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand overlijdt doet u hiervan aangifte in de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Uitvaartondernemers kunnen hier digitaal aangifte doen. Wilt u zelf aangifte doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.