Zoekresultaat 111 - 120 van 121 resultaten

 • Reclame aanbrengen aan pand

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit hangt met name af van de opvallendheid van de reclame, de locatie en de periode waarin u de reclame wilt plaatsen. Als u geen vergunning nodig heeft, dan meldt u de reclame wel bij de gemeente. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht: het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit is niet mogelijk op plaatsen waar uw woning buiten de bebouwde kom ligt en daar niet in de nabijheid van de gemeentelijke riolering ligt.

 • Metaaldetectie

  Metaaldetectie is in het openbaar/openbare ruimte opsporen van metalen voorwerpen met behulp van een metaaldetector. Dit kan niet zomaar. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden en u heeft hiervoor een ontheffing van de gemeente Hulst nodig. 

 • Verhuizen binnen Nederland

  Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

 • Subsidieaanvraag innovatiefonds Water&Klimaat

  Landbouwondernemers waarvan het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt in de gemeente Hulst kunnen subsidie aanvragen bij het Innovatiefonds Water&Klimaat. Dit fonds richt zich op het opschalen van innovaties die plaatsvinden op het gebied van water en klimaat voor de agrarische sector en ter versterking of ondersteuning van de waardeketen in het kader van een klimaatvriendelijke en agro-ecologische landbouw. Landbouwondernemers waarvan het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt in Vlaanderen (binnen Grensparkt Groot Saefthinghe) kunnen terecht bij Pieter Jan Meire van EGTS linieland (telefoon: +32 479 90 24 55 of email: pieterjan.meire@egtslinieland.eu).   We denken graag mee in de voorbereiding en uitwerking van uw subsidieaanvraag. Voor meer info of ondersteuning kunt u contact opnemen met Pieter Jan Meire, Netwerkregisseur Grenspark Groot Saeftinghe.  

 • Aanvraag standplaats woonwagen

  De gemeente Hulst heeft op verschillende locaties woonwagencentra:  Kamillestraat Hulst  James Cookstraat/Beringstraat Hulst  Tragel Sint Jansteen  Lepelstraat Kloosterzande  Woestijneplein Clinge 

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Heeft u een internationaal document nodig dan vraagt u een attestatie de vita aan. Een bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. Een attestatie de vita vraagt u altijd persoonlijk aan de balie aan. U maakt hiervoor een afspraak. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds of uitkeringsinstantie dan wordt dit ingevuld aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak. Het bewijs is dan gratis. 

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er kosten in rekening gebracht. Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond: verplaatsen op hetzelfde terrein afvoeren naar een andere plek op een later tijdstip terugstorten Gaat u meer dan 25 m3 grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Of gaat u vervuilde grond verplaatsen of afvoeren? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

 • Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken en om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings, en jachthavens te bevorderen, gelden landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Wanneer heeft u meldingsplicht? Wanneer u een activiteit in de open lucht of in een tijdelijk bouwwerk (zoals een tent, podium of tribune) organiseert gelden basisregels voor brandveiligheid. Deze regels vindt u in het Besluit BGBOP. In bepaalde gevallen moet u voor de activiteiten een melding indienen. U moet een melding indienen als het tijdelijke bouwwerk bestemd is voor: Meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig; Het bedrijfsmatig of verzorgend nachtverblijf voor meer dan 10 personen; Verzorging aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit BGBOP (hoofdstukken 3 tot en met 5) door een gelijkwaardige oplossing.   Geen melding nodig Wanneer u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig heeft hoeft u geen aparte melding besluit BGBOP in te dienen. Let op: voor een melding of vergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw kunt u terecht op de pagina Brandveilig gebruik gebouwen.