Zoekresultaat 121 - 130 van 131 resultaten

 • Wet- en regelgeving

  Alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot overheidsaanbestedingen vindt u hier: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Alphen aan den Rijn 2019 - 2022 (pdf, 339 kB) Aanbestedingswet 2012 (Overheid.nl) Aanbestedingsregels Rijksoverheid Gids proportionaliteit 2016 (Rijksoverheid.nl) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (EUA) (Pianoo.nl) Meer informatie De bekendmakingen van de gemeente over beleid en regelgeving worden nog niet allemaal via de zoekdienst van www.overheid.nl gepubliceerd, maar hier wordt aan gewerkt.

 • Gezondheidsverklaring

  Een gezondheidsverklaring is een verklaring over uw gezondheid voor uw rijbewijs. U heeft een gezondheidsverklaring nodig als u: 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs wilt aanvragen of verlengen een rijbewijs heeft die om medische redenen korter geldig is dan normaal uw groot rijbewijs wilt verlengen(categorie C, D of E). Deze vraagt u aan bij het CBR uw buitenlands rijbewijs van buiten de Europese Unie wilt omwisselen. U leest hier meer over op de website van het RDW

 • Erfgoedcommissie

  De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders. Haar taken zijn: advies over subsidieaanvragen bij het Erfgoedfonds. Deze subsidie is bedoeld voor beleving van erfgoed. advies over immaterieel erfgoed, zoals over de erkenning van gemeentelijke immaterieel erfgoed en het bijschrijven in het gemeentelijke erfgoedregister. verzorgen van de verbinding met de Alphense samenleving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van een najaarsbijeenkomst. De commissie vergadert maandelijks. Heeft u een vraag voor de leden van de erfgoedcommissie? Stuur dan een e-mail: erfgoedcommissie@alphenaandenrijn.nl.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. U kunt een aansluiting op de riolering aanvragen.

 • Overlijden aangeven

  Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u ook aangifte doen. Aangifte van overlijden doet u in de plaats waar de persoon is overleden. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Maak een afspraak »

 • Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

  Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Dit komt door zetting en inklinking van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit het landelijk gebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die in het stedelijk gebied miljarden euro's kosten. Daarom zijn er nieuwe invalshoeken nodig voor onder andere het onderhoud van wegen, de agrarische sector en de funderingen van woningen.  Sinds 2019 is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart van start gegaan. Er wordt samen gekeken hoe we kunnen omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling. Wie werken er samen binnen de Regio Deal Bodemdaling: 8 regionale overheden Rijksoverheid Kennisinstellingen Agrarische sector Bewoners en bedrijfsleven De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl. Problemen aan de fundering van uw huis? Heeft u door bodemdaling problemen aan de fundering van uw huis? U kunt hiervoor terecht bij het Funderingsloket.

 • Toeristenbelasting

  Verhuurt u woningen of kamers aan toeristen of zakenmensen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. U rekent dit bedrag door aan uw gasten. Daarna draagt u de belasting af aan de gemeente.  U ontvangt van de gemeente het verzoek om aangifte te doen voor de toeristenbelasting. U kunt de gegevens digitaal aanleveren.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen in de gemeente Alphen aan den Rijn? Bij de gemeente regelt u de volgende zaken: U checkt of uw activiteit in het bestemmingsplan past. Niet elke locatie is geschikt voor het opvangen van kinderen U vraagt een vergunning voor brandveilig gebruik aan. Gaat u aan het pand verbouwen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.  Wat u verder moet doen, leest u in het stappenplan kinderopvang starten of het stappenplan gastouderbureau starten (ondernemersplein.nl).

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500. Is het prijzengeld meer dan € 4500  dan moet u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag indienen.

 • Gedenkplaatje

  Het is mogelijk een gedenkplaatje te laten aanbrengen op een gedenkzuil. Op dit plaatje kan bijvoorbeeld de naam van de overledene, geboortedatum en overlijdensdatum vermeld worden. Dit kan op alle begraafplaatsen behalve begraafplaats Reijerskoop.