Zoekresultaat 131 - 140 van 141 resultaten

 • Gladheidsbestrijding

  Bij (verwachte) sneeuwval en gladheid strooit de gemeente hoofdwegen, busroutes en de belangrijkste fietspaden. De gemeente strooit preventief en gebruikt hiervoor de natzout strooimethode. Wanneer de gemeente strooit De gemeente strooit volgens een jaarlijks draaiboek (PDF) op basis van prioriteiten De gemeente baseert zich op de weersverwachting van Meteo Consult Soms is het te koud om te strooien, bij te lage temperaturen werkt zout niet, dan wordt gewacht tot de weersomstandigheden wijzigen. Berggierslanden Het regenwater in deze wijk vloeit via de openbare weg naar sloten en vijvers. Om verontreiniging van het water te voorkomen, strooit de gemeente in deze wijk beperkt met zout. Sneeuwval Bij sneeuwval worden de normale strooiroutes aangepast. Alleen de doorgaande wegen worden sneeuwvrij gemaakt. Dit doen we omdat: Sneeuwruimen erg arbeidsintensief is en er onvoldoende menskracht beschikbaar is om de volledige strooiroutes te schuiven. Er met name in de woonwijken vaak geen ruimte is om de sneeuw te bergen. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s en inritten. In geval van “zware” sneeuwval worden alleen de hoofdwegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij gemaakt. Als het mogelijk is wordt sneeuw op parkeerterreinen en winkelcentra geruimd en/of afgevoerd. Pas op: glad! Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk oppassen. Let daarom goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie. Pas uw rijstijl en snelheid aan! Houd er rekening mee dat het een paar uur duurt voor doorgaande wegen zijn gestrooid. Contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.  

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elk huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging van uw huisnummer aan door schriftelijk: reden van de aanvraag kadastrale gegevens van het pand situatieschets uw adresgegevens U stuurt dit naar:  Gemeente Meppel BAG-Beheerder Postbus 501 7940 AM Meppel Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Nederlander worden

  Er zijn twee mogelijkheden om Nederlander te worden: Via na­tu­ra­li­sa­tie. U dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die nog niet zo lang in Ne­der­land zijn. Via op­tie. U ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die al lan­ger in Ne­der­land ver­blij­ven.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Als u iets verloren bent, kunt u hier zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met 14 0522. Werkwijze Wanneer u een voorwerp vindt, kunt u dit melden op www.verlorenofgevonden.nl.  U kunt uw voorwerp naar het stadhuis brengen of u meldt de vondst bij de gemeente via postbus@meppel.nl of bel 14 0522. Wanneer de eigenaar zich na 1 jaar niet heeft gemeld, kan de vondst van u zijn. Bij gevonden voorwerpen die meer dan €450,00 waard zijn, is er een bewaarplicht van een jaar. Bij gevonden voorwerpen die minder dan €450,00 waard zijn, is dit 3 maanden. Gevonden voorwerpen zonder waarde die naar de gemeente zijn gebracht en na 3 maanden niet zijn afgehaald, gooit de gemeente weg Fietsen Fiets kwijt? Het kan zijn dat deze gevonden wordt of is verwijderd. Deze fietsen worden door de gemeente opgeslagen. Lees meer Bewijs van aangifte Bent u iets verloren en hebt u een bewijs van aangifte bij de gemeente van een verloren voorwerp nodig voor uw verzekering? U kunt de mail die u krijgt na de melding op verlorenofgevonden.nl hiervoor gebruiken. Kosten •        Geen Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten, telefoonnummer 140522

 • Alcohol schenken zonder vergunning, ontheffing art. 35

  U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

 • Bestemmingsplannen, inzage

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat en waar gebouwd mag worden en voor welk gebruik. Een bestemmingsplan bestaat uit: 1 of meer plankaarten Voorschriften Toelichting U kunt bestemmingsplannen online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke viewer. Zijn de plannen niet digitaal of wilt u de plannen op papier inzien dan kan dit. Voorwaarden U kunt bestemmingsplannen inzien in het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel tijdens de openingstijden De gemeente kan kopieën van het bestemmingsplan maken Kosten Kopieën die de gemeente aan de balie voor u maakt (prijzen per pagina): A4 zwart-wit € 0,35 A4 kleur € 2,75 A3 zwart-wit € 1,05 A3 kleur € 5,50 A0 zwart-wit € 10,00 A0 kleur € 58,40 Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522

 • Kadaver verwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Als u zelf een overleden huisdier heeft, kunt u dat naar het Afvalbrengstation in Havelte brengen. Uw overleden huisdier U kunt uw overleden huisdier naar het Afvalbrengstation Havelte brengen. Tijdens de openingstijden: Dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 uur tot 16.00 uur. Zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur Kadaver langs de openbare weg Wanneer u een kadaver langs de openbare weg vindt, meldt u dat bij de gemeente: Via het online meldingenformulier Bel naar 14 0522 Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Melding

  Wanneer u een situatie of probleem in de openbare ruimte onder de aandacht van de gemeente wilt brengen of als u hinder van een situatie of probleem ondervindt, kunt u een melding doorgeven aan de gemeente. Geef uw melding online door>> Bij spoed belt u 14 0522. Een spoedmelding is een situatie die direct gevaar voor u of uw omgeving oplevert. Een melding kan betrekking hebben op bijvoorbeeld: afval en milieu gemeentelijke eigendommen groen openbare verlichting riolering straatmeubilair verkeersvoorzieningen wegen Afhandeling De gemeente handelt uw melding zo snel mogelijk af Bij bijzonderheden neemt de verantwoordelijke medewerker contact met u op Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Een uittreksel BRP (voorheen GBA) is een verklaring van de gemeente dat u bent ingeschreven in de administratie van de gemeentelijke Basisregistratie Personen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u vanuit het buitenland komt en u wilt gaan wonen in Meppel dan moet u zich voor inschrijving melden bij de gemeente binnen 5 dagen na vestiging. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur).