Zoekresultaat 171 - 180 van 190 resultaten

 • Kabels en leidingen leggen, vergunning

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond moet u een melding maken of een vergunning aanvragen. Als het bestemmingsplan het voorschrijft, kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Kent u een persoon, vereniging of stichting die in aanmerking zou moeten komen voor een gemeentelijke onderscheiding omdat zij/hij iet doet voor de gemeente en de plaatselijke gemeenschap? Dan kunt u een aanvraag indienen.

 • Nota en uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen

  De positieve effecten van sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen. De uitdaging is om mensen die nu nog aan de kant staan meer te verleiden tot sport en bewegen.

 • Cliëntondersteuning, onafhankelijk klantadvies

  Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies of komt u er niet helemaal uit met de gemeente? Dan kunt u ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 • Incidentele festiviteit melden

  Een kennisgeving incidentele festiviteit is alleen van toepassing op (horeca)inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en heeft betrekking op geluidvoorschriften.

 • Plan van aanpak Werken, werken aan en meedoen

  Met het plan ‘Werken, werken aan en meedoen’ richten we ons met name op inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. We willen de (arbeids)participatie van onze inwoners met een bijstandsuitkering vergroten.

 • Bodeminformatie aanvragen

  Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel kopen? Dan doet u er goed aan informatie in te winnen over de bodemkwaliteit. 

 • Woonzorgvisie 2023-2030

  In de Woonzorgvisie staan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp met een zorg- of begeleidingsvraag centraal. Er is onderscheid gemaakt naar de woonbehoefte van verschillende doelgroepen.

 • Ontheffing aanvragen spitsafsluiting Nieuwkoopseweg

  Tijdens de spitsuren is de Nieuwkoopsweg afgesloten met een bollard. Bewoners en bedrijven aan de Nieuwkoopsweg of Balijade kunnen een ontheffing aanvragen.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Wilt u in Pijnacker-Nootdorp gevaarlijke stoffen vervoeren? Volg dan de aangewezen route. Kunt u geen gebruik maken van de aangewezen route? Vraag dan ontheffing aan.