Zoekresultaat 11 - 19 van 19 resultaten

 • Inrit of uitrit aanleggen

  U kunt een inrit of uitrit aan (laten) leggen of veranderen. Een in- of uitrit is een directe verbinding van uw terrein met de openbare weg. Er zijn regels waaraan u zich moet houden. Voorwaarden Het is verboden een inrit of uitrit te maken of te veranderen als: Verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht Aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats, zonder dat dit nodig is Aanleg ten koste gaat van openbaar groen, zonder dat dit nodig is Er al een inrit of uitrit is voor hetzelfde terrein, en aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen Aanleg in strijd is met het bestemmingsplan Meer informatie Algemene plaatselijke verordening Omgevingsvergunning

 • Monument verbouwen

  Als u iets aan een monument wilt veranderen, heeft u meestal een vergunning nodig. Controleer dit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht. Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de werkzaamheden die u wilt doen, bepalen we de procedure. Ook speelt het een rol of het gaat om een gemeentelijk monument of een rijksmonument. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons. Kosten De kosten van de aanvraag van een vergunning vindt u in de legesverordening.

 • Standplaatsvergunning

  Voor een standplaats heeft u mogelijk een vergunning nodig. Een standplaats is een plek waar u mag staan met een verkoopkraam. Aanvragen Aanvraagformulier standplaatsvergunning Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Wat moet u weten Of u een standplaatsvergunning krijgt, hangt af van: Aard, omvang en doel van de activiteit Mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en verkeer Omgevingsplan, straatbeeld en bijzondere omstandigheden De aanvraag voor de vergunning moet u minimaal 8 weken voor de activiteit indienen. Kosten € 341,40

 • Overlijden doorgeven

  De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door. Overlijden online doorgeven Wat moet u weten De uitvaartondernemer heeft nodig: Verklaring van overlijden B-envelop Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar. Als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is, of als het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak Aangifte door familielid of vriend van de overledene Geef binnen 6 werkdagen het overlijden door als de persoon in Losser is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit voor u, maar u kunt dit ook als familielid of vriend doen. Afspraak maken overlijden met uitvaart in Nederland Afspraak maken overlijden met uitvaart in buitenland U neemt mee naar de afspraak: Geldig identiteitsbewijs  Verklaring van overlijden (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) B-envelop (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar, als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Verklaring van geen bezwaar, bij niet-natuurlijke doodsoorzaak (afgegeven door officier van justitie) Trouwboekje van de overledene, als u het overlijden erin wilt zetten Kosten Doorgeven overlijden is gratis.  Als u een overlijdensakte wilt: € 15,70 Wat u moet regelen als nabestaande Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van wat u als nabestaande moet weten en regelen. Bekijk Overlijden: wat moet ik regelen?

 • Reclame plaatsen

  Als u reclame wilt plaatsen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Met reclame bedoelen we: Letters op gevel Lichtbak Reclamezuil Reclamebord Spandoekframe met reclamedoek Vlag of vlaggenmast Wat moet u weten Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor het plaatsen van reclame.  Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht. U hoort binnen 8 weken of u de omgevingsvergunning krijgt of niet. Mogelijk dient u de aanvraag in samen met een activiteit waarvoor een uitgebreide procedure van 26 weken geldt. In dat geval is ook voor de reclame de termijn van 26 weken van toepassing. Kosten De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening. Meer informatie Welstandsnota Nota reclame en bewegwijzeringsbeleid Losser

 • Verkopen of bord plaatsen aan openbare weg

  Voor plaatsen van goederen (koopwaar) of borden op de openbare weg moet u een vergunning aanvragen. Aanvragen Aanvraagformulier vergunning plaatsen van koopwaar of borden Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Wat moet u weten De vergunning is 3 jaar geldig.  Een vergunning kan worden geweigerd als het plaatsen van borden of koopwaar: Schade aan de weg veroorzaakt  Zorgt dat de weg niet veilig of goed gebruikt kan worden Als gevolg heeft dat beheer en onderhoud van de weg niet mogelijk zijn Voor overlast zorgt voor mensen in de omgeving Niet past in de omgeving Kosten € 122

 • Omgevingsvergunning

  Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u iets anders aan uw omgeving wilt veranderen. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht. Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de activiteiten die u wilt uitvoeren bepalen we de procedure. Kosten De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening. Energieloket Maak bij het energiezuiniger maken van uw woning gebruik van het Energieloket. Meer informatie Afwijken van omgevingsplan Brandveilig gebruik gebouwen Monument verbouwen Omgevingsvergunning slopen

 • Boom kappen

  Als u een boom wilt kappen, moet u dit in sommige gevallen melden bij de gemeente of een vergunning aanvragen. Met bomen bedoelen we ook houtopstanden, zoals: Houtwallen Houtsingels Hakhout Bos U moet een vergunning aanvragen bij het kappen van houtopstanden met een stamomtrek van 1 meter of meer. Gemeten met schors op 1.30 meter hoogte boven de grond. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht. We toetsen uw aanvraag ook aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de beleidscriteria voor kappen en de Flora- en faunawet. Een verleende vergunning betekent dus niet automatisch toestemming om te kappen. Wat moet u weten Als onderdeel van de vergunning krijgt u mogelijk een verplichting om nieuwe bomen te planten. Het kappen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 oktober en 1 maart. Dan is er zo min mogelijk schade voor flora en fauna. Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de activiteiten die u wilt uitvoeren bepalen we de procedure. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons. Als er sprake is van gevaar of een probleem met de veiligheid, krijgt u een vergunning voor noodkap. Daarvan kunt u meteen gebruik maken. Kosten De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

 • Vergunning voor gokautomaten

  Voor het plaatsen van gokautomaten moet u een vergunning aanvragen. Aanvraagformulier vergunning gokautomaten Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Wat moet u weten Een gokautomatenvergunning wordt alleen verleend aan horecaondernemers met een geldige alcoholvergunning. Het horecabedrijf moet hoogdrempelig zijn. Dit betekent dat klanten hier een volledige maaltijd kunnen eten en/of alcohol drinken. Er worden geen andere activiteiten georganiseerd. Per horecabedrijf krijgt u een vergunning voor 1 of 2 gokautomaten.