Zoekresultaat 11 - 20 van 34 resultaten

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Sloop gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Als u in Nederland komt wonen dan mag u eerst nog tijdelijk rijden met een buitenlands rijbewijs, maar daarna moet u het omwisselen.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

  Op NEE-NEE en NEE-JA stickers staat welke reclame iemand niet wil krijgen. Het gaat om ongeadresseerde post en huis-aan-huisbladen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  OZB wordt ieder jaar betaald door eigenaren van een woning of bedrijfspand. Ook huurders van een bedrijfspand betalen deze belasting.

 • Bezwaar maken gemeentelijk besluit

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Voor sommige landen heet dit een bewijs van in leven zijn.

 • Bladafval en bladkorven

  In de herfst zorgen bladeren op straat voor ongemak en ontstaat er meer tuin- en snoeiafval. Voor het bladafval plaatst de gemeente bladkorven.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie.