Zoekresultaat 11 - 20 van 31 resultaten

 • Omgevingsvergunning water aanvragen

  Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaal...

 • Geluidswagen gebruiken

  Het is verboden om met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen in het openbaar te laten horen. Als u dit toch wilt doen, heeft u toestemming...

 • Monument verbouwen of slopen

  Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. D...

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:verplaatsen op hetzelfde terrein afvoeren naar een andere plek op een later tijdstip terug...

 • Omgevingsvergunning op een andere naam zetten

  U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Dan staat de vergunning op uw naam. U kunt uw omgevingsvergunning op een andere naam laten...

 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding

  Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de ho...

 • Filmopnamen maken

  U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen. Is het een produc...

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Bodemonderzoek kan nodig zijn in de volgende gevallen:U gaat bouwen of verbo...

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of ui...

 • Bomen kappen

  Een groot aantal bomen op Goeree-Overflakkee hebben een beschermde status en mogen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening alleen met toe...