Zoekresultaat 11 - 17 van 17 resultaten

 • Precariobelasting

  Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond of -water moet u een vergoeding betalen. Deze vergoeding noemen we precariobelasting. De gemeente Oost Gelre heft precariobelasting voor terrassen en standplaatsen.

 • Kadastrale informatie opvragen

  Een betrouwbare registratie van vastgoed biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed. De gemeente Oost Gelre beschikt voor haar eigen grondgebied over kadastrale gegevens. Neem hiervoor contact op met de afdeling GEO-informatie.

 • Vroegsignalering huurschulden

  Als het u als verhuurder niet lukt de huurachterstand met de huurder op te lossen, meldt u de huurachterstand bij de gemeente. De gemeente krijgt hierdoor mensen, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kan actief ondersteuning bieden. U moet wel eerst zelf een aantal dingen doen, voordat u deze informatie met de gemeente mag delen.

 • Wonen in de kap

  Initiatiefnemers dienen soms plannen in om op de bovenverdieping (in de kap) van bijvoorbeeld een winkel of kantoor in het centrum van Groenlo of Lichtenvoorde een zelfstandige woning te maken.

 • Archeologie

  De gemeente heeft een zorgplicht voor archeologie. In verband met deze wet heeft de gemeente Oost Gelre een Archeologische Verwachtingskaart gemaakt. Op deze kaart zijn de archeologische verwachtingen van de gemeente weergegeven. Veel van het beleid is al opgenomen in omgevingsplannen.

 • Plakken en graffiti

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Op deze pagina vindt u regels over plakken en graffiti.

 • Nota van wijzigingen Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2

  Het ontwerp Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 heeft samen met het beeldkwaliteitsplan voor een ieder ter inzage gelegen van 19 juni 2020 tot 31 juli 2020. Er zijn geen zienswijzen ingekomen van inwoners. Daarnaast is het ruimtelijk beoordelingskader toegezonden aan de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VNOG en Tennet. Van deze vier instanties hebben we een reactie ontvangen. De reacties zijn hieronder beschreven en daarnaast is aangegeven welke aanpassing is gedaan. Ook zijn nog enkele ambtshalve aanpassingen gedaan. Ook die zijn hieronder beschreven.