Zoekresultaat 11 - 20 van 44 resultaten

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als u in het buitenland woont en opnieuw naar Nederland wilt verhuizen, moet u zich inschrijven in een gemeente. Belangrijk is dat u al eerder in Nederland heeft gewoond en dat u na oktober 1994 naar het buitenland bent geëmigreerd. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan wordt dit weer een eerste inschrijving.  Maak uw afspraak Kies voor Vestiging vanuit buitenland. 

 • Monument aanwijzen

  Wanneer u een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente bekijkt dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar: de schoonheid de wetenschappelijke waarde de cultuurhistorische waarde Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij Monument verbouwen, herstellen of aanpassen.

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. U kunt bij het eerste kind kiezen welke achternaam het krijgt.   Als u een kind erkent, kan het zijn dat u ook meteen het ouderlijk gezag heeft. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Maak uw afspraak

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

 • Hondenpoepzakjes

  Heeft u hondenpoepzakjes nodig? U kunt deze gratis ophalen bij de volgende locaties: Gemeentehuis: op werkdagen tijdens openingstijden MFC De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep: dinsdag, woensdag en donderdag 09.00 - 12.00 uur Gemeentewerf, Amperestraat 13 in Wezep: dinsdag en vrijdag 08.00 - 12.00 uur We zijn gestopt met het uitgeven van de groene GFTe-zakjes. De GFTe-zakjes composteren helaas niet snel genoeg, waardoor ze het GFTe afval ‘vervuilen’. Dezez zakjes moeten dan alsnog uit het groenafval gehaald worden. Als alternatief kunt u wat keukenpapier onderin uw bakje leggen.

 • Ongedierte bestrijden

  Ratten Als u last heeft van ratten, dan kunt u bij de gemeente terecht voor advies om de overlast te beperken. De advisering is kosteloos. Wilt u dat de ratten bestreden worden dan kunt u een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen. De kosten zijn voor u. Door de invoering van nieuwe wetgeving mag vanaf 1 januari 2023 door particulieren geen gif meer gebruikt worden voor de bestrijding van ratten (de oude verpakkingen mag u nog wel gebruiken tot het einde van 2023). Hierdoor wordt het in toom houden van de rattenpopulatie een stuk moeilijker. Het voorkomen van rattenoverlast is daarom nog belangrijker geworden. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de preventie en eventuele bestrijding van ratten op eigen terrein en gebouwen. Overig ongedierte De gemeente bestrijdt ook overig ongedierte niet. Hiervoor kunt u een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen. Bijen Heeft u last van een bijenzwerm? Neem dan contact op met de imkervereniging Wezep-Hattem-Oldebroek. Zij komen op verzoek een gevonden bijenzwerm scheppen. Het kan zijn dat ze een kleine vergoeding vragen voor hun werk. Op www.imkerswezep.nl vindt u meer informatie.

 • Collectieve zorgverzekering minima

  Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Oldebroek een collectieve zorgverzekering. Als u deze afsluit krijgt u korting op de verzekeringspremie en komt u mogelijk in aanmerking voor extra vergoedingen. Voor de collectieve zorgverzekering hebben wij een contract afgesloten met Zilveren Kruis. U kunt zelf kiezen welk pakket bij u past. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een pakket? Gebruik dan de keuzehulp van Gezondverzekerd. Collectieve zorgverzekering aanvragen

 • Bijstandsuitkering, wijzigingen doorgeven

  Ontvangt u een bijstandsuitkering en verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente met behulp van het mutatieformulier. Zorg dat het formulier uiterlijk op de 1e werkdag van de maand ingeleverd is bij de gemeente. Als het formulier te laat bij ons binnen is, ontvangt u mogelijk teveel uitkering en riskeert u een boete. Welke wijzigingen geeft u door? Wijzigingen die u door moet geven zijn bijvoorbeeld: u heeft inkomsten uit werk of een andere uitkering ontvangen u ontvangt alimentatie uw voorlopige teruggave van de belastingdienst is gewijzigd uw boedelscheiding is rond en u heeft een bedrag ontvangen u heeft een erfenis ontvangen u bent getrouwd/gaan samenwonen u hebt een kind gekregen u bent verhuisd u hebt tijdelijk ergens anders verbleven een medebewoner is vertrokken of bij u in komen wonen

 • Manifestatie organiseren

  Iedereen mag een manifestatie (demonstratie, betoging) organiseren op een openbare plaats in de gemeente Oldebroek. Dit geldt ook voor het houden van een openluchtbijeenkomst. U moet dit wel vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Manifestatie doorgeven U kunt ook schriftelijk een manifestatie doorgeven (pdf, 540kb). Wanneer geeft u een manifestatie door? U moet een manifestatie of openluchtbijeenkomst schriftelijk kenbaar maken in de volgende gevallen:   De manifestatie of bijeenkomst is op een openbare plaats in de gemeente Oldebroek. Er is versterkte spraak en/of muziek. Er is sprake van belemmering van de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten. De kennisgeving doet u minimaal 2 dagen van te voren. Laat u versterkte spraak en/of muziek horen? En wordt de doorgang voor verkeer en/of hulpdiensten belemmerd? Dan moet u tenminste 8 weken van te voren een kennisgeving indienen.

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeval krijgen. Om deze schade en de gevolgen van een ongeval te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch via deze regeling verzekerd. Zij zijn niet zelf aansprakelijk voor de kosten die een schade of ongeval met zich meebrengt. Onderdelen verzekering Ongevallenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Rechtsbijstandverzekering Vrijwilligers en Mantelzorgers Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers Verkeersaansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen