Zoekresultaat 11 - 20 van 65 resultaten

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Inkomenstoeslag is een geldbedrag dat 1 keer per 12 maanden kan worden toegekend aan inwoners met een inkomen op bijstandsniveau.

 • Gemeentelijke belastingen

  De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB). De uitvoering van de gemeentelijke belastingen en heffingen is uitbesteed aan Cocensus.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens bevat gegevens zoals naam, adres en woonplaats.

 • Verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires

  Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd tijdens vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage door collectieve verzekering.

 • Geboorte

  Het is verplicht de geboorte van een kind te melden bij de gemeente.

 • Werk en inkomen

  Ondersteuning voor problemen met geldzaken en administratie, werken of werkloosheid, uitkeringen en werk voor mensen met een beperking.

 • Buurtpreventie

  Aansluiten bij Burgernet of digitale doelgroep om de buurt veiliger te maken.

 • Klacht indienen of compliment geven

  U dient een klacht in als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

 • Digitale informatieborden

  Verenigingen en stichtingen (non-profit) kunnen een tekst publiceren op de digitale informatieborden om activiteiten onder de aandacht te brengen.