Zoekresultaat 11 - 20 van 96 resultaten

 • MIC Milieu Informatie Centrum

  Heb je vragen, klachten of een melding met betrekking tot de inzameling van restafval, GFT en PMD of uw milieupas? Bel het Milieu Informatie Centrum.

 • Een ander machtigen om te stemmen

  Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

 • Ongediertebestrijding

  Last van ongedierte? De gemeente kan advies geven en doorverwijzen naar een professionele ongediertebestrijder.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. de Woo vervangt de Wob.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Kwijtschelding houdt in dat je de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze kun je tegen betaling opvragen.

 • Alcoholvergunning

  Als je alcohol verkoopt of schenkt, heb je een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Voor de aanvraag heb je eHerkenning 2+ nodig

 • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodatie

  Sportverenigingen kunnen een subsidieregeling gebruiken die (deels) compenseert dat zij vanaf 1-1-2019 geen btw aftrek meer hebben op behaalde zaken

 • Afval, oud papier

  Oud papier wordt gescheiden opgehaald zodat het hergebruikt kan worden.

 • Verzoek om handhaving

  Belanghebbenden kunnen een verzoek om handhaving doen wanneer vermoed wordt dat iemand de regels overtreedt.